• Latest articles
നവം 24, 2021
Encounter നവം 24, 2021

‘ഫാദര്‍ നിങ്ങള്‍ കത്തോലിക്കനാണല്ലേ?” ഒരുപാട് തവണ ഞാന്‍ ഈ ചോദ്യം നേരിട്ടിട്ടുണ്ട്,

“യാ, ഞാന്‍ കത്തോലിക്കനാണ്” എന്ന് മറുപടി നല്കിയാല്‍ ഉടനെ വരും അടുത്ത ചോദ്യം, “എന്താണ് കത്തോലിക്കാ സഭയും മറ്റ് പ്രോട്ടസ്റ്റന്‍റ് സമൂഹങ്ങളും അകത്തോലിക്കാ സഭകളും തമ്മിലുള്ള പ്രധാനവ്യത്യാസം?”

‘അധികാരം!’ എന്നായിരിക്കും എന്‍റെ മറുപടി.

എന്താണ് അധികാരം?

സഭയ്ക്ക് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള ശേഷിയുണ്ട് എന്നതാണത്. ഓരോ കാര്യവും സത്യമാണോ അല്ലയോ എന്ന പഠനം ആധികാരികമായി നല്കാന്‍ സഭയ്ക്ക് സാധിക്കും. ഞാന്‍ പറയുന്നത് ലോകത്തെങ്ങുമുള്ള വിശ്വാസികളുടെ കൂട്ടായ്മ എന്നതുപോലെ അദൃശ്യമായ ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ചല്ല. മറിച്ച് മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 16-ാം അധ്യായത്തില്‍ കാണുന്ന യേശുതന്നെ സ്ഥാപിച്ച സഭയെക്കുറിച്ചാണ്. “ശിമയോനേ, നീ പത്രോസാണ്, ഈ പാറമേല്‍ എന്‍റെ സഭ ഞാന്‍ സ്ഥാപിക്കും. നരകകവാടങ്ങള്‍ അതിനെതിരെ പ്രബലപ്പെടുകയില്ല.” അവിടുന്ന് തുടര്‍ന്നുപറയുന്നു, “സ്വര്‍ഗരാജ്യത്തിന്‍റെ താക്കോലുകള്‍ നിനക്ക് ഞാന്‍ തരും.”

ഇക്കാര്യം വിശദമാക്കാം. യേശു അദൃശ്യമായ ഒരു രാജ്യം സ്ഥാപിക്കാനല്ല വന്നത്. കാരണം അവിടുന്ന് പത്രോസിനോട് പറയുന്നത്, സ്വര്‍ഗരാജ്യത്തിന്‍റെ താക്കോലുകള്‍ നിനക്ക് ഞാന്‍ തരും എന്നാണ്. ഇവിടെ യേശു ഏശയ്യായുടെ പ്രവചനം ഉദ്ധരിക്കുകയാണ്. ആ പ്രവചനഭാഗമനുസരിച്ച് രാജ്യത്തില്‍ രാജാവ് എന്ന സ്ഥാനത്തോടൊപ്പം പ്രധാനമന്ത്രിപദവുമുണ്ട്, അതാണ് കൊട്ടാരം കാര്യവിചാരിപ്പുകാരന്‍ എന്ന പദവി. രാജാവിനുവേണ്ടി അധികാരം ഉപയോഗിക്കുന്നത് അദ്ദേഹമാണ്. ഇത് ഏശയ്യാ പ്രവചനം 22-ാം അധ്യായത്തില്‍ കാണാം.

ഈ വചനഭാഗത്തെ ആധാരമാക്കി യേശു സഭയ്ക്ക് ഒരു ദൃശ്യമായ ഘടന അഥവാ യഥാര്‍ത്ഥ അധികാരശ്രേണി നല്കുന്നതാണ് മത്തായി 16-ല്‍ നാം കാണുന്നത്. ‘ഇനി നിനക്ക് എന്‍റെ നാമത്തില്‍ പഠിപ്പിക്കാം, എന്‍റെ നാമത്തില്‍ പഠിപ്പിക്കാന്‍ പരിശുദ്ധാത്മാവ് സകല സത്യത്തിലേക്കും നിന്നെ നയിക്കും’ എന്ന് യേശു പറയുകയാണ്.

പിന്നീട് പത്രോസിന്‍റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ശിഷ്യസംഘം ഈ അധികാരം വളരെ ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന സന്ദര്‍ഭം അപ്പസ്തോലപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 15-ാം അധ്യായത്തില്‍ ഉണ്ട്. അപ്പസ്തോലന്‍മാര്‍ യഹൂദരുടെയിടയില്‍ സുവിശേഷം പ്രഘോഷിക്കുന്ന സമയം. യഹൂദമതത്തിന്‍റെ പൂര്‍ത്തീകരണമാണ് യേശുവെന്ന് പല യഹൂദരും തിരിച്ചറിഞ്ഞു. അവിടുന്നാണ് അവര്‍ കാത്തിരുന്ന മശിഹാ എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടവര്‍ ജ്ഞാനസ്നാനം സ്വീകരിച്ച് ക്രൈസ്തവരായി. തുടര്‍ന്ന് പത്രോസ് ഒരു ദര്‍ശനത്തിലൂടെ യഹൂദരല്ലാത്തവര്‍ക്കിടയില്‍ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കാന്‍ വിളിക്കപ്പെടുകയാണ്. അതേ ദൗത്യത്തിലേക്ക് പൗലോസിനും വിളി ലഭിക്കുന്നു.

ആ സമയത്ത് ഒരു ചോദ്യം ഉയര്‍ന്നുവന്നു. അതുവരെയും സുവിശേഷത്തില്‍ വിശ്വസിച്ച യഹൂദരുടെ കാര്യമാണ് ശിഷ്യസംഘത്തിന് പരിചയമുണ്ടായിരുന്നത്. അവര്‍ പരിച്ഛേദനം നടത്തിയിട്ടുള്ളവരും പഴയ ഉടമ്പടിയിലുള്ളവരും ആയതിനാല്‍ പുതിയ ഉടമ്പടിയുടെ പൂര്‍ത്തീകരണത്തിനായി അവര്‍ക്ക് ജ്ഞാനസ്നാനം നല്കിയാല്‍മാത്രം മതി. എന്നാല്‍ വിജാതീയര്‍ക്ക് സുവിശേഷം നല്കുമ്പോള്‍, അവരെ ആദ്യം പരിച്ഛേദനം ചെയ്തിട്ട് തുടര്‍ന്ന് ജ്ഞാനസ്നാനം നല്കണോ അതോ ജ്ഞാനസ്നാനംമാത്രം നല്കിയാല്‍ മതിയോ എന്ന ചോദ്യം പ്രസക്തമായിത്തീര്‍ന്നു.
രണ്ട് കാരണങ്ങള്‍കൊണ്ടെങ്കിലും ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ്. ഒന്ന്- ഒരു മുതിര്‍ന്ന വിജാതീയനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതല്ലാതെ വേറെ വഴിയില്ലേ എന്ന് ചിന്തിക്കും.
രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം കൂടുതല്‍ പ്രധാനമാണ്, ജ്ഞാനസ്നാനം സ്വീകരിക്കുന്നതിന് പരിച്ഛേദനം ചെയ്യണമെന്ന് നിര്‍ബന്ധമാണെങ്കില്‍ പരിച്ഛേദനം ചെയ്യപ്പെടാത്തവര്‍ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നാണോ അര്‍ത്ഥം? അതിനാല്‍ രക്ഷിക്കപ്പെടണമെങ്കില്‍ പരിച്ഛേദനം ചെയ്യണമോ എന്നത് വലിയ ചോദ്യമാണ്.

ഈ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ അന്നത്തെ ശിഷ്യസമൂഹം ഗുരുതരമായ പ്രതിസന്ധിയിലായി. കാരണം പരിച്ഛേദനം നല്കേണ്ടതിനെക്കുറിച്ച് യേശു ഒന്നും പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല, നമുക്കറിയാവുന്നതുപോലെ അതുവരെയുള്ള തിരുലിഖിതങ്ങളും ഇതേപ്പറ്റി ഒന്നും പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഇതാണ് സോളാ സ്ക്രിപ്റ്റ്യുറാ അഥവാ ബൈബിള്‍മാത്രംമതി എന്ന് പറയുന്നിടത്തെ പ്രശ്നം. പ്രോട്ടസ്റ്റന്‍റ് നവീകരണത്തിന്‍റെ പ്രധാന ആശയങ്ങളിലൊന്ന് ബൈബിള്‍മാത്രം മതി എന്നതായിരുന്നു. സഭ ആവശ്യമില്ല, ബൈബിള്‍മാത്രം മതി. എന്നാല്‍ ബൈബിള്‍ ഒരു കാര്യത്തെപ്പറ്റി പഠിപ്പിക്കുന്നില്ലാത്തപ്പോള്‍ നാം എന്തുചെയ്യും?

അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് എന്താണ് ചെയ്യുക എന്ന് അപ്പസ്തോലപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 15-ല്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു. യേശുതന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്ത തലവനായ പത്രോസും സഭാഗാത്രമെന്ന നിലയില്‍ പൗലോസും ബാര്‍ണബാസും ഒന്നിച്ചുകൂടി. അവര്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്യുകയും വാഗ്വാദം നടത്തുകയും ചെയ്തു. സര്‍വോപരി അവര്‍ ഒന്നിച്ച് പ്രാര്‍ത്ഥിച്ചു. അതേത്തുടര്‍ന്ന് ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്തി. അത് പുതിയതായി വിശ്വാസം സ്വീകരിക്കുന്ന വിജാതീയരെ അറിയിച്ചു. “അത്യാവശ്യകാര്യങ്ങളെക്കാള്‍ കൂടുതലായി ഒരു ഭാരവും നിങ്ങളുടെമേല്‍ ചുമത്താതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിനും ഞങ്ങള്‍ക്കും തോന്നി. വിഗ്രഹങ്ങള്‍ക്കര്‍പ്പിച്ച വസ്തുക്കള്‍, രക്തം, കഴുത്തുഞെരിച്ചുകൊല്ലപ്പെട്ടവ, വ്യഭിചാരം എന്നിവയില്‍നിന്ന് നിങ്ങള്‍ അകന്നിരിക്കണം.”
ഇതിലൂടെ വിജാതീയര്‍ ജ്ഞാനസ്നാനം സ്വീകരിക്കുന്നതിന് പരിച്ഛേദനം ചെയ്യേണ്ടതില്ല എന്ന് വ്യക്തമാക്കുകയാണ് അവര്‍ ചെയ്തത്. ഇവിടെ ബൈബിളിലെ സഭയ്ക്ക്, ദൃശ്യമായ സഭയ്ക്ക്, പഠിപ്പിക്കാനുള്ള ആധികാരികതയുണ്ടെന്ന് ബോധ്യമാകും. ഒരു പഠനം കൃത്യമായി വ്യക്തമാക്കാനുള്ള ശേഷിയാണത്.

ആദിമസഭയില്‍ ബൈബിള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല

ചരിത്രം പഠിക്കുമ്പോള്‍, ഇത് ഒരിക്കല്‍മാത്രം സംഭവിച്ച കാര്യമല്ല എന്ന് മനസിലാക്കാം. കാരണം ആളുകള്‍ പഴയ നിയമവും പുതിയ നിയമവുമൊക്കെ കൈയിലെടുത്ത് സ്വന്തമായി വ്യാഖ്യാനിച്ചാല്‍ ഏറെ തെറ്റുകള്‍ പറ്റും. അതിനാല്‍ത്തന്നെ ആധികാരികമായി അത് വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുക അത്യാവശ്യമാണ്. മറ്റൊരു സുപ്രധാനകാര്യംകൂടി സൂചിപ്പിക്കട്ടെ, പുതിയ നിയമം സഭയിലൂടെയാണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചത്. കാരണം ക്രിസ്തുവിന്‍റെ മരണ, ഉത്ഥാനങ്ങള്‍ക്കുശേഷം രണ്ട് നൂറ്റാണ്ടുകള്‍കൊണ്ടാണ് പുതിയ നിയമം രൂപപ്പെട്ടത്. അത് സഭയിലൂടെയാണ് രൂപപ്പെട്ടത്. ആദിമസഭയ്ക്ക് ബൈബിള്‍മാത്രംമതി എന്ന പഠനം ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന് അര്‍ത്ഥം.

വീണ്ടും നമ്മുടെ വിഷയം വ്യക്തമാക്കാം. ആളുകള്‍ പഴയ നിയമവും പുതിയ നിയമവുമൊക്കെ കൈയിലെടുത്ത് “യേശു വാസ്തവത്തില്‍ ഭൂമിയില്‍ വന്നു, മരിച്ചു, ഉയിര്‍ത്തു, അവിടുന്ന് ദൈവംതന്നെ. പക്ഷേ അവിടുന്ന് മനുഷ്യനെപ്പോലെ കാണപ്പെട്ടെന്നുമാത്രമേയുള്ളൂ” എന്ന് പറയുകയാണെന്ന് ചിന്തിക്കുക. ഇതാണ് ഡൊസറ്റിസം എന്ന പാഷണ്ഡത. അതായിരുന്നു ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ പാഷണ്ഡതകളിലൊന്ന്. ‘യേശു പൂര്‍ണമായും ദൈവമായിരുന്നു, പക്ഷേ അവിടുന്ന് പൂര്‍ണമായും മനുഷ്യനായിരുന്നില്ല’ എന്ന പഠനം. ഈ പ്രതിസന്ധി വന്നപ്പോഴും ദൃശ്യമായ യഥാര്‍ത്ഥ സഭ ഒന്നിച്ചുകൂടി പ്രഖ്യാപിച്ചു, “യേശു പരിപൂര്‍ണമനുഷ്യനാണ്.”

പിന്നീട് മറ്റ് ചിലര്‍ പറഞ്ഞു, യേശു പൂര്‍ണമായും മനുഷ്യന്‍തന്നെ, പക്ഷേ പൂര്‍ണമായും ദൈവമായിരിക്കുകയില്ല. ഈ പാഷണ്ഡത വന്നപ്പോള്‍ സഭ എ.ഡി. 325-ല്‍ നിഖ്യായിലെ കൗണ്‍സിലില്‍ ഒരുമിച്ച് ചേര്‍ന്ന് പഠിപ്പിച്ചു, “യേശു പൂര്‍ണമായും ദൈവമാണ്, പൂര്‍ണമായും മനുഷ്യനുമാണ്.” മാനുഷികവും ദൈവികവുമായ രണ്ട് സ്വഭാവങ്ങള്‍ ഒരു ദൈവികവ്യക്തിയില്‍ സമ്മേളിച്ചിരിക്കുന്നു. നിഖ്യായിലെ ആ കൗണ്‍സിലില്‍ അഥവാ സുനഹദോസില്‍വച്ചാണ് നാം ഇന്ന് കാണുന്ന വിശ്വാസപ്രമാണം രൂപപ്പെട്ടത്. ഇന്ന് എല്ലാ ക്രൈസ്തവരും ഇത് വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണത്?

കാരണം അവര്‍ സ്വയം അത് അംഗീകരിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും, കത്തോലിക്കാ സഭയ്ക്ക് പ്രബോധനം നല്കാനുള്ള അധികാരമുണ്ട്. ഓരോ ക്രൈസ്തവരും ത്രിത്വത്തില്‍ വിശ്വസിക്കുന്നു, പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും തുല്യരും നിത്യതയില്‍ ഒന്നായിരിക്കുന്നവരുമാണ്, ആരും ഒരാളെക്കാള്‍ വലുതല്ല. ഈ പഠനവും സഭ നല്കിയതാണ്. കാരണം നിഖ്യായിലെ കൗണ്‍സിലിലും കോണ്‍സ്റ്റാന്‍റിനോപ്പിളിലെ കൗണ്‍സിലിലും മറ്റെല്ലാ കൗണ്‍സിലുകളിലും ഒരുമിച്ചുകൂടിയപ്പോള്‍ സഭ ഇത് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇതാണ് വചനത്തിന്‍റെ വ്യാഖ്യാനം എന്ന് വ്യക്തമാക്കി.

തെറ്റുപറ്റാത്ത ഒരു ഗ്രന്ഥം, തെറ്റുപറ്റാത്ത ഒരു വ്യാഖ്യാതാവില്ലാതെവന്നാല്‍, ഒരു വിലയുമില്ലാത്ത ഗ്രന്ഥമായിരിക്കും. അതെ, ബൈബിള്‍ തെറ്റുപറ്റാത്ത ഗ്രന്ഥമാണ്, എന്നാല്‍ തെറ്റുപറ്റാത്ത ഒരു വ്യാഖ്യാതാവില്ലെങ്കില്‍ അത് പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് യു.എസില്‍ത്തന്നെ 30000-ത്തിലധികം വിവിധ ക്രൈസ്തവസമൂഹങ്ങളുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് ജി.കെ. ചെസ്റ്റര്‍ട്ടണ്‍ പറഞ്ഞത്, “ഞാന്‍ ശരിയായിരിക്കുമ്പോള്‍ എന്നോട് ശരി എന്നു പറയുന്ന സഭയെയല്ല എനിക്കാവശ്യം, എവിടെയാണ് എനിക്ക് തെറ്റുപറ്റുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞുതരുന്ന സഭയെയാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത്.” അതിനാല്‍, കത്തോലിക്കാസഭയും മറ്റെല്ലാ അകത്തോലിക്കാസമൂഹങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാല്‍ ഞാന്‍ ഉറപ്പോടെ പറയും, അധികാരം.

'

By: Father Michael Schmitz

More
ആഗ 25, 2020
Encounter ആഗ 25, 2020

‘പോള്‍, അപ്പോസല്‍ ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ്’

ലൂക്കാ രഹസ്യമായി റോമിലെത്തുന്ന ദൃശ്യത്തോടെയാണ് ചിത്രം ആരംഭിക്കുന്നത്. മനുഷ്യപന്തങ്ങളായി ക്രിസ്ത്യാനികള്‍ കത്തിയെരിയുന്നത് ലൂക്കാ അവിടെ കാണുകയാണ്. തുടര്‍ന്ന് റോമിലെ രഹസ്യ ക്രൈസ്തവസമൂഹത്തിന് നേതൃത്വം നല്‍കുന്ന അക്വീലായെയും പ്രിസ്കില്ലയെയും കണ്ടുമുട്ടുന്നു. വിശുദ്ധ പൗലോസ് ഈ സമയം മാമര്‍റ്റൈം ജയിലില്‍ അടയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ ജയിലധികാരിയായി പുതുതായി നിയമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് മൗറീഷ്യസ് ഗാല്ലസ് ആണ്. റോമിന്‍റെ പാതിയോളം വെന്തെരിഞ്ഞത് പൗലോസ് കാരണമാണെന്നാണ് അയാള്‍ പൗലോസിനോട് പറയുന്നത്. അതേ സമയം അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ മകള്‍ ഗുരുതരമായി രോഗബാധിതയാണെന്നും നമ്മള്‍ കാണുന്നു.

പരസ്പരം കണ്ടുമുട്ടുന്ന ലൂക്കായും പൗലോസും പൗലോസിനെക്കുറിച്ച് എഴുതാമെന്ന ധാരണയിലെത്തുന്നു. സാവൂള്‍ എങ്ങനെ ക്രൈസ്തവരുടെ നേതാവായ പൗലോസായി എന്നതാണ് ലൂക്കാ എഴുതുന്നത്. ഇതിനായി ഉന്നതാധികാരികളെ സ്വാധീനിച്ചാണ് ലൂക്കാ തടവറയിലെത്തുന്നത്. അവിടെവച്ച് പൗലോസ് തന്‍റെ കഥ മുഴുവന്‍ ലൂക്കായോട് വിവരിക്കുന്നു.

ഇതേ സമയം പുറത്തു നടക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ടാര്‍ക്വിന്‍ എന്ന ക്രൈസ്തവ ബാലന്‍ റോമാക്കാരാല്‍ വധിക്കപ്പെടുന്നു. അവന്‍റെ അര്‍ദ്ധസഹോദരനായ കാഷ്യസ് ഇതിന് പ്രതികാരം ചെയ്യാന്‍ ക്രിസ്ത്യാനികളോട് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നാല്‍ പൗലോസ് അത് ചെയ്യാന്‍ അനുവദിക്കുകയില്ല എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അക്വീല അത് തടയുന്നു.

ഈ സമയം വീണ്ടും പൗലോസിനടുത്തെത്തുന്ന ലൂക്കാ സഹതാപമുണര്‍ത്തിക്കൊണ്ട് റോമാക്കാരോട് പ്രതികാരം ചെയ്യേണ്ടതിന്‍റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് പൗലോസിനെ ബോധ്യപ്പെടുത്താന്‍ ശ്രമിക്കുന്നു. എന്നാല്‍ യേശു പഠി പ്പിച്ച ക്ഷമയുടെ പാഠങ്ങള്‍ നന്നായി ഉള്‍ക്കൊണ്ടിട്ടുള്ള പൗലോസ് ഒരിക്കലും പ്രതികാരം ചെയ്യരുതെന്ന തന്‍റെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കുന്നു. ക്ഷമ എന്ന പുണ്യമാണ് ഈ ചിത്രത്തിന്‍റെ മുഖ്യപ്രമേയം. അതിന് ഏറ്റവും പ്രകടമായ ഉദാഹരണമാണ് ഈ ദൃശ്യങ്ങള്‍.

അതു കഴിഞ്ഞ പൗലോസ് ഭിഷഗ്വരന്‍ കൂടിയായ ലൂക്കായോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ജയിലധികാരിയായ മൗറീഷ്യസിന്‍റെ മകളെ ചികിത്സിക്കാനാണ്. അതിലൂടെ പൗലോസ് ക്ഷമയുടെ അടുത്ത പടിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ് ലൂക്കായെ. ഇതേ സമയത്തുതന്നെ കാഷ്യസ് ആളുകളെ സംഘടിപ്പിച്ച് തടവറയ്ക്കകത്തു കയറി പൗലോസിനെ മോചിപ്പിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നു. എന്നാല്‍ ക്രിസ്തു കുരിശില്‍ വിജയം നേടിക്കഴിഞ്ഞു എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പൗലോസ് മോചനം നേടാന്‍ സമ്മതിക്കുന്നില്ല. യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ ക്രിസ്തു നല്‍ കുന്ന രക്ഷ അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചുകഴിഞ്ഞു എന്ന് ഈ ദൃശ്യങ്ങള്‍ നമ്മോട് പറയും.

ഇതിനു സമാന്തരമായി മറ്റൊന്നുകൂടി സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ആളുകളുടെ ഈ പുതിയ മുന്നേറ്റത്തില്‍ കുപിതനായ മൗറീഷ്യസ് ലൂക്കായെക്കൂടി ജയിലിലടയ്ക്കുന്നു. അതുകഴിഞ്ഞ് ലൂക്കായുടെ സഹായംതന്നെ മൗറീഷ്യസിന് ലഭിക്കുകയാണ്. മകള്‍ക്ക് ആവശ്യമായ മരുന്നുകള്‍ എടുക്കാനായി അക്വീലായും പ്രിസ്കില്ലായും താമസിക്കുന്ന രഹസ്യസ്ഥലത്തേക്ക് മൗറീഷ്യസിനെ ലൂക്കാ പറഞ്ഞയക്കുന്നു. അവര്‍ മൗറീഷ്യസിനെ സഹായിക്കുകയും തുടര്‍ന്ന് മകള്‍ സുഖപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ലൂക്കായോടൊപ്പം തടവിലുണ്ടായിരുന്നവര്‍ അപ്പോഴേക്കും വന്യമൃഗങ്ങള്‍ക്ക് ഇരയാക്കപ്പെടുന്നു.

പിന്നീട് അക്വീലായും പ്രിസ്കില്ലയും റോം വിടുന്നു. ലൂക്കാ എഴുതിയവയെല്ലാം തിമോത്തിയോസിന് നല്കാമെന്ന് വാക്കുകൊടുത്തിട്ടാണ് അവര്‍ പോകുന്നത്. എന്നാല്‍ ലൂക്കാ റോമില്‍ത്തന്നെ തുടരാന്‍ തീരുമാനിക്കുകയാണ്. അവസാനഭാഗത്തേക്ക് എത്തുമ്പോള്‍ നാം പൗലോസി ന്‍റെ ശിരച്ഛേദമാണ് കാണുന്നത്. ആ സമയ ത്ത് കണ്ണുകളുയര്‍ത്തുന്ന പൗലോസ് പരി ശുദ്ധ മാതാവിനെ ദര്‍ശിക്കുന്നു. തുടര്‍ന്ന് പൗലോസ് സ്വര്‍ഗ്ഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന ദൃശ്യത്തോടെ ക്ഷമയുടെ ഈ ചലച്ചിത്രകാവ്യം തീരുന്നു.

കാണാനാവാത്തവിധം ഭീകരമായ ഒരു ദൃശ്യംപോലുമില്ലാതെ, എന്നാല്‍ വികാരതീവ്രത ചോരാതെ, അതിക്രൂരമായ ക്രൈസ്തവപീഡനങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലം ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നത് ഈ ചിത്രത്തിന്‍റെ സവിശേഷതയാണ്. ലൂക്കാ ഒരു ഉത്തമക്രൈസ്തവശിഷ്യനായി രൂപാന്തരപ്പെടുന്നതും നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയാകര്‍ഷിക്കുന്നു. ആന്‍ഡ്രൂ ഹയാത്താണ് സംവിധായകന്‍. ‘ദ പാഷന്‍ ഓഫ് ദ ക്രൈസ്റ്റി’ല്‍ യേശുവായി അഭിനയിച്ച ജിം കാവിസലാണ് ലൂക്കായായി വേഷമിട്ടിരിക്കുന്നത്.

'

By: Shalom Tidings

More
ആഗ 25, 2020
Encounter ആഗ 25, 2020

ഓരോ ദിവ്യരഹസ്യങ്ങളിലും ആന്തരി കസൗഖ്യത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ധ്യാന ചിന്തകള്‍ ചേര്‍ത്താല്‍ ജപമാലയെ ആന്തരിക സൗഖ്യ ജപമാലയാക്കി മാറ്റാം.

ദുഃഖകരമായ ദിവ്യരഹസ്യങ്ങള്‍

1. ഈശോ പ്രാര്‍ത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോള്‍ ചോര വിയര്‍ത്തു.

പരിശുദ്ധ ദൈവമാതാവേ, എന്‍റെ വ്യക്തിപരമായ പ്രാര്‍ത്ഥനയിലേക്ക് വരണമേ. പല തവണ പ്രാര്‍ത്ഥിച്ചിട്ടും സാധിക്കാത്ത നിയോഗങ്ങള്‍ നിമിത്തം പ്രാര്‍ത്ഥനാജീവിതത്തില്‍നിന്നും മാറി നില്‍ക്കുന്നെങ്കില്‍ ദൈവേഷ്ടത്തിന് വിധേയപ്പെടാത്ത എന്‍റെ പ്രാര്‍ത്ഥനാ ജീവിതത്തിലെ മുറിവുകളും കുറവുകളും സുഖമാകാന്‍ പ്രാര്‍ത്ഥിക്കണേ.

1 സ്വര്‍ഗസ്ഥനായ 10 നന്മനിറഞ്ഞ 1 ത്രിത്വസ്തുതി

2. ഈശോമിശിഹാ ചമ്മട്ടികളാല്‍ അടിക്കപ്പെട്ടു.

പരിശുദ്ധ ദൈവമാതാവേ, അനുദിന ജീവിതത്തില്‍ അടിയേല്‍ക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ , എതിര്‍ക്കുകയും പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന എന്‍റെ ആന്തരികതയിലേക്ക്  ക്രിസ്തുവിന്‍റെ നിശബ്തസഹനം സ്വന്തമാക്കാനുള്ള സൗഖ്യത്തിനാ യി പ്രാര്‍ത്ഥിക്കണേ. 1 സ്വര്‍ഗസ്ഥനായ 10 നന്മനിറഞ്ഞ 1 ത്രിത്വസ്തുതി

3. ഈശോയെ യൂദന്മാര്‍ മുള്‍മുടി ധരിപ്പിച്ചു.

പരിശുദ്ധ ദൈവമാതാവേ, എന്‍റെ ബുദ്ധിയിലും ചിന്തയിലും കടന്നുവന്നിട്ടുള്ള മുറിവിലേക്ക് വരണേ. എന്‍റെ തലച്ചോറിലേറ്റിട്ടുള്ള എല്ലാ മുറിവുകളും ചിന്തയിലൂടെയും ഭാവനയിലൂടെയും കയറിപ്പറ്റിയിട്ടുള്ള എല്ലാ പാപങ്ങളും പരിപൂര്‍ണമായി തുടച്ചുമാറ്റാന്‍ തിരുക്കുമാരന്‍റെ തിരുനെറ്റിയില്‍ നിന്നും ഇറ്റിറ്റു വീഴുന്ന തിരുരക്തംകൊണ്ട് എന്‍റെ ശിരസിനെ കഴുകുകയും എനിക്കുവേണ്ടി പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യണമേ.

1 സ്വര്‍ഗസ്ഥനായ 10 നന്മനിറഞ്ഞ 1 ത്രിത്വസ്തുതി

4. ഈശോമിശിഹായുടെ തിരുത്തോളിന്മേൽ ഭാരമുള്ള കുരിശുമരം ചുമത്തപ്പെട്ടു.

പരിശുദ്ധ ദൈവമാതാവേ, എന്‍റെ എല്ലാ അപമാനങ്ങളിലേക്കും വരണമേ. എന്നെ അപമാനിച്ച എല്ലാവരോടും ഇന്നും ഞാന്‍ വച്ചു പുലര്‍ത്തുന്ന വെറുപ്പും നീരസവും എന്‍റെ ആത്മാവിനെയും ശരീരത്തെയും എന്തു മാത്രം മുറിവേല്‍പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ മേഖലകളെയെല്ലാം ഈശോയുടെ കുരിശിന്‍റെ വഴിയേ സമര്‍പ്പിക്കാന്‍ തക്ക സൗഖ്യം കിട്ടാന്‍ പ്രാര്‍ത്ഥിക്കണേ. 1 സ്വര്‍ഗസ്ഥനായ 10 നന്മനിറഞ്ഞ 1 ത്രിത്വസ്തുതി

5. ഈശോമിശിഹാ ഗാഗുല്‍ത്താമലയില്‍ ചെന്നപ്പോള്‍ പരിശുദ്ധ മാതാവിന്‍റെ മുന്‍പാകെ തിരുവസ്ത്രങ്ങളുരിഞ്ഞെടുക്കപെട്ടു കുരിശിന്മേല്‍ തറയ്ക്കപ്പെട്ടു.

പരിശുദ്ധ ദൈവമാതാവേ, ഞാന്‍മൂലം വേദനിക്കുന്നവരിലേക്കും എന്നെ വേദനിപ്പിച്ചവരിലേക്കും വരണമേ. ക്ഷമിക്കാനും ക്ഷമ ചോദിക്കാനും കഴിയാത്ത എന്‍റെ മുറിവുകളിലേക്ക് ഈശോയുടെ കുരിശിലെ ക്ഷമയുടെ യോഗ്യത കിട്ടുവാനുള്ള സൗഖ്യത്തിനായി പ്രാര്‍ത്ഥിക്കണമേ. 1 സ്വര്‍ഗസ്ഥനായ 10 നന്മനിറഞ്ഞ 1 ത്രിത്വസ്തുതി

പ്രകാശത്തിന്‍റെ ദിവ്യരഹസ്യങ്ങള്‍

1. ഈശോമിശിഹാ ജോര്‍ദാനില്‍വച്ച് യോഹന്നാനില്‍ നിന്നു മാമോദീസ സ്വീകരിച്ചു.

പരിശുദ്ധദൈവമാതാവേ , നീതിക്കുവേണ്ടിയുള്ള എന്‍റെ മനസിന്‍റെ മുറവിളിയിലേക്ക് വരണമേ. ദൈവം അനുവദിക്കുന്ന അവസരങ്ങളോട് സഹകരിക്കാനോ സമ്മതിക്കാനോ കഴിയാത്ത എന്‍റെ മുറിവുകള്‍ കാണണമേ. സാഹചര്യങ്ങളെ സമ്മതിക്കുന്ന സ്നാനം സ്വീകരിക്കാന്‍, മനസിലാകാത്ത സംഭവങ്ങളെപ്പോലും ഒന്ന് അംഗീകരിക്കുവാന്‍, നീയെന്‍റെ പ്രിയപുത്രന്‍/പുത്രി, നിന്നില്‍ ഞാന്‍ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന സ്വര്‍ഗത്തിന്‍റെ സ്വരം കേള്‍ക്കാന്‍ എനിക്കുവേണ്ടി പ്രാര്‍ത്ഥിക്കണേ. 1 സ്വര്‍ഗസ്ഥനായ 10 നന്മനിറഞ്ഞ 1 ത്രിത്വസ്തുതി

2. ഈശോ കാനായിലെ കല്യാണവിരുന്നില്‍ വച്ച് മാതാവിന്‍റെ മാധ്യസ്ഥംവഴി വെള്ളം വീഞ്ഞാക്കിപ്പകര്‍ത്തി.

പരിശുദ്ധ ദൈവമാതാവേ, അത്ഭുതങ്ങ ളെക്കുറിച്ചും അടയാളങ്ങളെക്കുറിച്ചുമുള്ള എന്‍റെ മനസിന്‍റെ തലങ്ങളിലേക്ക് വരണമേ. അത്ഭുതങ്ങളില്‍ തീരെ വിശ്വാസമില്ലാത്ത/ അത്ഭുതം എന്നുകേട്ടാല്‍ ആവേശത്തോടെ അവിടെയെല്ലാം ഓടിയെത്തുന്ന സ്വഭാവമാണ് എനിക്ക്. എന്‍റെ കുറവുകളെ കൃപയാക്കാ നുള്ള ആഗ്രഹം ഇന്ന് ഇപ്രകാരമുള്ള പ്രത്യകതകളിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മേഖലകളില്‍ ലഭിക്കേണ്ട അനുഗ്രഹത്തി നായി പ്രാര്‍ത്ഥിക്കണമേ. 1 സ്വര്‍ഗസ്ഥനായ 10 നന്മനിറഞ്ഞ 1 ത്രിത്വസ്തുതി

3. ഈശോ ദൈവരാജ്യത്തിന്‍റെ ആഗമനം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് മാനസാന്തരപ്പെട്ട് സുവിശേഷത്തില്‍ വിശ്വസിക്കാന്‍ ആഹ്വാനം ചെയ്തു.

പരിശുദ്ധ ദൈവമാതാവേ, എന്‍റെ ജീവിതത്തിലേക്ക്, ശുശ്രൂഷാമേഖലകളിലേക്ക് കടന്നുവരണേ. വചനപ്രഘോഷണം, ധ്യാന കേന്ദ്രം, മാനസാന്തരം, വിശ്വാസം ഈ തലങ്ങ ളിലെല്ലാം വന്നു ഭവിക്കുന്ന മുറിവുണക്കാന്‍ സദാ പ്രാര്‍ത്ഥിക്കണേ. 1 സ്വര്‍ഗസ്ഥനായ 10 നന്മനിറഞ്ഞ 1 ത്രിത്വസ്തുതി

4. ഈശോ താബോർ  മലമുകളില്‍വച്ച് രൂപാന്തരപ്പെടുകയും അവിടുത്തെ മഹത്വം ശിഷ്യന്മാര്‍ ദര്‍ശിക്കുകയും ചെയ്തു.

പരിശുദ്ധ ദൈവമാതാവേ, മുഖഭാവം മാറുന്ന, മനോഭാവം മാറുന്ന, പ്രാര്‍ത്ഥനാജീവിതത്തിന്‍റെ താബോർ  അനുഭവം ഉണ്ടാകുവാനായി പ്രാര്‍ത്ഥനയിലെ എല്ലാ മുറിവുകളില്‍നിന്നും സൗഖ്യം കിട്ടാന്‍ പ്രാര്‍ത്ഥിക്കണേ. 1 സ്വര്‍ഗസ്ഥനായ 10 നന്മനിറഞ്ഞ 1 ത്രിത്വസ്തുതി

5. ഈശോ തന്‍റെ ജീവനും സ്നേഹവും പകര്‍ന്നുകൊണ്ട് മനുഷ്യമക്കളോടുകൂടി സ്ഥിരം വസിക്കുവാന്‍വേണ്ടി അന്ത്യ അത്താഴവേളയില്‍ വിശുദ്ധ കുര്‍ബാന സ്ഥാപിച്ചു എന്നു ധ്യാനിക്കുക.

വിശുദ്ധ കുര്‍ബാനയെക്കുറിച്ചുള്ള അജ്ഞതയും വികലമായ അറിവും അലസതയും ഭക്തിയില്ലായ്മയും അയോഗ്യതയോടെയുള്ള കുര്‍ബാനസ്വീകരണവും ഉള്‍പ്പെടെ എന്‍റെ സകല മുറിവു കളും സുഖമാക്കി കൂടെ വസിക്കുന്ന ഈശോയെ വിശുദ്ധ കുര്‍ബാനയില്‍ അനുഭവിച്ച് ഈശോയുടെകൂടെ ആയിരിക്കാന്‍ പ്രാര്‍ത്ഥിക്കണേ. 1 സ്വര്‍ഗസ്ഥനായ 10 നന്മനിറഞ്ഞ 1 ത്രിത്വസ്തുതി

മഹിമയുടെ ദിവ്യരഹസ്യങ്ങള്‍

1. ഈശോ പീഡകള്‍ സഹിച്ചു മരിച്ച തിന്‍റെ മൂന്നാംനാള്‍ ഉയിര്‍ത്തെഴുന്നള്ളി.

പരിശുദ്ധ ദൈവമാതാവേ, മറ്റുള്ളവര്‍ തീര്‍ത്തതും അതിലേറെ ഞാന്‍ തന്നെ നിര്‍മിച്ചതുമായ എന്‍റെ കല്ലറകള്‍ കാണണമേ. എന്നെ ദൈവത്തില്‍നിന്നും സഹോദരങ്ങളില്‍നിന്നും ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളില്‍ നിന്നുമെല്ലാം അകറ്റുന്ന ആന്തരികമുറിവുകള്‍ സമര്‍പ്പിക്കുന്നു. ഉള്‍വലിയാനും അലസമായിരിക്കാനും കണ്ടെത്തിയ ഈ കല്ലറകളിലെല്ലാം ഉയിര്‍പ്പിന്‍റെ അഭിഷേകം കിട്ടാന്‍ പ്രാര്‍ത്ഥിക്കണേ. 1 സ്വര്‍ഗസ്ഥനായ 10 നന്മനിറഞ്ഞ 1 ത്രിത്വസ്തുതി

2. ഈശോ തന്‍റെ ഉയിര്‍പ്പിനുശേഷം നാല്പതാംനാള്‍ തന്‍റെ ദിവ്യമാതാവും ശിഷ്യരും കണ്ടുകൊണ്ടു നില്ക്കുമ്പോള്‍ സ്വര്‍ഗാരോഹണം ചെയ്തു.

പരിശുദ്ധ ദൈവമാതാവേ, എന്‍റെ എല്ലാ വിജയങ്ങളുടെയും സന്തോഷങ്ങളുടെയും അവസ്ഥകളിലേക്ക് വരണമേ. ഈ മേഖലകളില്‍ എന്‍റെ മുറിവുകളെല്ലാം കൃപയാക്കുവാന്‍ ഒരുക്കണമേ. എനിക്ക് സുഖകരമായ ചുറ്റുപാടുകളില്‍ തട്ടിമുട്ടി നില്ക്കാനുള്ള താത്പര്യവും അഹംഭാവവും നിറഞ്ഞ എന്‍റെ വീക്ഷണങ്ങളും പ്രവര്‍ത്തനശൈലിയും വിട്ടുമാറുവാന്‍, സ്വര്‍ഗം ലക്ഷ്യമാക്കി ജീവിക്കാന്‍, പ്രാര്‍ത്ഥിക്കണമേ. 1 സ്വര്‍ഗസ്ഥനായ 10 നന്മ നിറഞ്ഞ 1 ത്രിത്വസ്തുതി

3. സെഹിയോന്‍ ഊട്ടുശാലയില്‍ ധ്യാനിച്ചിരുന്ന കന്യകാമാതാവിന്‍റെമേലും ശ്ലീഹന്മാരുടെമേലും ഈശോ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അയച്ചു.

പരിശുദ്ധ ദൈവമാതാവേ, എന്‍റെ പാവപ്പെട്ട ആത്മാവിലേക്ക് വരണമേ. എന്‍റെ ഇഷ്ടം മാത്രം ചെയ്തുചെയ്ത് മുറിവേറ്റിരിക്കുന്ന മേഖലകളില്‍ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്‍റെ സ്വരത്തിന് കാതോര്‍ത്ത് ജീവിക്കാന്‍ ശിഷ്യരോടൊപ്പം എന്നെയും ചേര്‍ത്തിരുത്തി പ്രാര്‍ത്ഥിക്കണമേ. 1 സ്വര്‍ഗസ്ഥനായ 10 നന്മനിറഞ്ഞ 1 ത്രിത്വസ്തുതി

4. ഈശോ ഉയിര്‍ത്തെഴുന്നള്ളി കുറെക്കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ കന്യകാമാതാവ് മാലാഖമാരാല്‍ സ്വര്‍ഗത്തിലേക്ക് കരേറ്റപ്പെട്ടു.

പരിശുദ്ധ ദൈവമാതാവേ, എന്‍റെ മരണവിനാഴികയിലേക്ക് വരണമേ. മരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള എന്‍റെ എല്ലാ മുറിവുകളും സുഖമാക്കണമേ. എല്ലാ നേരവും അമ്മ എന്നരികില്‍ വന്ന് എന്നെ നല്ല മരണത്തിന് ഒരുക്കുകയും സഹായിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. 1 സ്വര്‍ഗസ്ഥനായ 10 നന്മനിറഞ്ഞ 1 ത്രിത്വസ്തുതി

5. പരിശുദ്ധ ദൈവമാതാവ് തന്‍റെ ദിവ്യ കുമാരനാല്‍ സ്വര്‍ഗത്തിന്‍റെയും ഭൂമിയുടെയും രാജ്ഞിയായി മുടിധരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു.

പരിശുദ്ധ ദൈവമാതാവേ, സ്വര്‍ഗ്ഗത്തി ല്‍നിന്നും സ്വര്‍ഗ്ഗത്തിലേക്കുമുള്ള ഗോവണിയായി അമ്മ നിലകൊള്ളുന്നത് കാണുവാന്‍ തക്ക വിശ്വാസം എന്‍റെ ആയുഷ്ക്കാലം മുഴുവനിലും നിറക്കണമേ. പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്‍റെ സ്നേഹത്തില്‍, പരിശുദ്ധ അമ്മയ്ക്കൊപ്പം സകല വിശുദ്ധരും മാലാഖമാരും ദൈവത്തെ പരിശുദ്ധന്‍ പരിശുദ്ധന്‍ എന്നു പാടി സ്തുതിക്കുന്ന ആ സ്വര്‍ഗത്തില്‍ എത്തിപ്പെടാന്‍ തക്ക ആന്തരിക സൗഖ്യമേകിയനുഗ്രഹിക്കാന്‍ തമ്പുരാനോട് അപേക്ഷിക്കണമേ. 1 സ്വര്‍ഗസ്ഥനായ 10 നന്മനിറഞ്ഞ 1 ത്രിത്വസ്തുതി.

'

By: Sr Mary Mathew M.S.M.I

More
ആഗ 24, 2020
Encounter ആഗ 24, 2020

സെമിനാരി പഠനകാലത്ത് മധുരിക്കുന്ന കുറെ ഓര്‍മകള്‍ നല്‍കിയ ഒരു സംഭവം ആയിരുന്നു വിശുദ്ധ ഡൊമിനിക്കിന്‍റെ പിൻഗാമിയും ഡൊമിനിക്കൻ സഭയുടെ അന്നെത്ത മാസ്റ്റര്‍ ജനറലും ആയിരുന്ന തിമത്തി റാഡ്ക്ലിഫ് അച്ചൻ തന്‍റെ ഔദ്യോഗിക സന്ദര്‍ശനത്തിനായി ഞങ്ങളുടെ സെമിനാരിയിലേക്ക് വന്നത്. പ്രയറച്ചൻ സന്യാസഭവനത്തിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളെയും വിളിച്ചുകൂട്ടിയിട്ട് ആ സന്ദര്‍ശനത്തിന്‍റെ പ്രാധാന്യെത്തക്കുറിച്ചും അതിനായി ചെയ്യേണ്ട ഒരുക്കങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഞങ്ങളോടു സംസാരിച്ചു.

ഈശോയെ സ്വീകരിക്കാന്‍ ഈ ക്രിസ്തുമസിന്എങ്ങനെ ഒരുങ്ങണം എന്ന് ചിന്തിച്ചേപ്പാള്‍ മനസിലേക്ക് ഓടിവന്നത് വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കുമുൻപ് മാസ്റ്റര്‍ ജനറലിനെ സ്വീകരിക്കാനായി പ്രയറച്ചൻ  നിര്‍ദേശിച്ച ഒരുക്കങ്ങളായിരുന്നു. ആ സന്ദര്‍ശനത്തിനുള്ള ഒരുക്കമായി ഞങ്ങളുടെ സെമിനാരിയും പരിസരവും ക്യാമ്പസുമെല്ലാം നന്നായി അടിച്ചുവാരി വൃത്തിയാക്കി. ഒരു ഭഗീരഥ ശുചീകരണകര്‍മം തന്നെ നടത്തി. രണ്ടാമതായി കുറെ ക്രമീകരണങ്ങള്‍ ചെയ്തു. മാസ്റ്റര്‍ ജനറലിന് താമസിക്കാനുള്ള മുറി, അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണം, അദ്ദേഹെത്ത കാണിക്കേണ്ട ഡോക്യുമെന്‍റുകള്‍… എല്ലാം കൃത്യമായി ക്രമീകരിച്ചു. മൂന്നാമതായി ഡൊമിനിക്കൻ സഭയുടെ ഇന്ത്യൻ പ്രൊവിൻസിനെ സന്ദര്‍ശിച്ചത് എന്നും ഓര്‍മയില്‍ തങ്ങത്തക്കവിധം നല്ലൊരു സമ്മാനം അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കണം എന്ന് പ്രയറച്ചൻ നിര്‍ദേശിച്ചു. നീണ്ട ചര്‍ച്ചകള്‍ക്കും ആലോചനകള്‍ക്കും ഒടുവില്‍ സമ്മാനമായി എല്ലാ അംഗങ്ങളുടെയും അഭിനന്ദന വചസുകളുള്ള ഒരു ഫോട്ടോ ആല്‍ബം നല്കാം എന്ന് തീരുമാനമായി.

നമ്മ2ുടെ രക്ഷകനും കര്‍ത്താവുമ യേശുവിന്‍റെ ആഗമനം ആഘോഷിക്കുന്ന ക്രിസ്മസ് നാളുകളിലും ഇത്തരം ഒരുക്കം ആവശ്യംതന്നെ. അതിനെെന്തല്ലാ വേണ്ടത്?

ശുചീകരണം

‘കര്‍ത്താവേ, അങ്ങെന്‍റെ ഭവനത്തില്‍ പ്രവേശിക്കാൻഞാൻ യോഗ്യനല്ല’ എന്നു പറഞ്ഞ ശതാധിപന്‍റെ മനോഭാവേത്താടെ ഹൃദയം ശുചിയാക്കാ3 മൂന്ന് ചെറിയ കാര്യങ്ങള്‍ നമുക്ക് ശ്രമ2ിക്കാം.

മനഃസാക്ഷിയെ പരിശോധിക്കാം: ദിവസത്തിന്‍റെ അധ്വാനമെല്ലാം കഴിമ്സന്ധ്യാസമയത്ത് അല്ലെങ്കില്‍ രാത്രിയില്‍ കുളിച്ച് വസ്ത്രം മാറിയാണ് നാം വിശ്രമത്തിനായി പോകുന്നത്. എല്ലാ ദിവസവും രാത്രിയില്‍ വിശ്രമത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിനുമു1/4് ന1/2ുടെ മനഃസാക്ഷിയെ ദൈവസാന്നിധ്യത്തിന്‍റെ മു3പില്‍ പരിശോധിക്കാ3 സാധിച്ചാല്‍ ന1/2ുടെ ആത്മാവ് എന്നും ഉണര്‍വോടെ ഇരിക്കും. ദൈവവചനത്തിന്‍റെ വെളിച്ചത്തില്‍ ന1/2ുടെ മനഃസാക്ഷിയെ പരിശോധിക്കുകയും കുറവുകളെ ഓര്‍ത്ത് പശ്ചാത്തപിക്കുകയും ദൈവകൃപ സ്വീകരി ച്ച് വിശു2ിക്കായി പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യാം.

രമ്യെ പ്പടാം: ഈശോ നമ്മെ വീണ്ടും വീണ്ടും ദൈവവചനത്തില്‍ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആത്മീയസത്യമാണ് സഹോദരനുമായി രമ്യെപ്പടാതെ ദൈവവുമായി രമ്യെപ്പടുക അസാധ്യമാണ് എന്നത്. കാണെപ്പടുന്ന സഹോദരനെ സ്നേഹിക്കാത്തവന് കാണെപ്പടാത്ത ദൈവെത്ത സ്നേഹിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല (1 യോഹന്നാ3 4:20). ഈ ഒരു ക്രിസ്മസിന്ഇതുവരെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ഒരു സേന്താഷം അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കില്‍ നമ്മെ വേദനിപ്പിച്ചവരോട്, തള്ളിപ്പറമവരോട് യേശുനാമത്തില്‍ ക്ഷമിച്ച് സ്നേഹിക്കാം. I’m Sorry എന്നു പറല്‍ തീരാവുന്ന കുറെ മുറിഞ്ഞ ബന്ധങ്ങള്‍ ഒരിക്കല്‍കൂടി ഊഷ്മളമാക്കാ3 ഈ ക്രിസ്തുമസ്സ ഹായിക്കട്ടെ. ഇേപ്പാഴും സുഹൃത്തുക്കളായിരിക്കുന്നവര്‍ക്ക് കേക്കുമായി പോകുന്നതിലും നൂറുമടങ്ങ് കൃപയും സേന്താഷവും ഉള്ളതായിരിക്കും വര്‍ഷങ്ങളായി നീരസത്തില്‍ അകന്നുകഴിയുന്ന ഒരു പഴയ
സുഹൃത്തിന്‍റെയോ ബന്ധുവിന്‍റെയോ അടുക്കലേക്ക് ഒരു ചെറിയ ക്രിസ്തുമസ് കേക്കുമായി കടന്നുചെല്ലുന്നത്.

കുമ്പസാരം നടത്താം: ശുചിയാക്കലിന്‍റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പടിയാണ് ആത്മാര്‍ത്ഥമായി പശ്ചാത്തപിച്ചുകൊണ്ട് കുമ്പസാരിക്കുക. ഈശോയ്ക്കായി എന്‍റെ ഹൃദയം മഞ്ഞുപോലെ വെണ്മയുള്ളതാ ക്കാന്‍, കമ്പിളിപോലെ വെളുപ്പിക്കാന്‍ (ഏശ യ്യാ 1:18) കുമ്പസാരം എന്ന കൂദാശ നമ്മെ സഹായിക്കും.

ക്രമീകരണം

ഒരു അതിഥി വരുമ്പോള്‍ ഏറ്റവും നല്ല സ്വീകരണം, ഏറ്റവും നല്ല ഭക്ഷണം, ഏറ്റവും നല്ല സൗകര്യങ്ങള്‍ നല്‍കാന്‍ നാം ശ്രമിക്കു ന്നതുപോലെ, യേശുവിനെ സ്വീകരിക്കാന്‍ നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളെ ഈ ദിവസങ്ങളില്‍ ഒരുക്കാം. അതിനായി മൂന്ന് ആത്മീയ കാര്യ ങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധിക്കാം.

വ്യക്തിപരമായ പ്രാര്‍ത്ഥന: എന്‍റെ വ്യക്തിപരമായ പ്രാര്‍ത്ഥന മുടങ്ങില്ല എ ന്നൊരു തീരുമാനം നമുക്ക് ഉണ്ടാകട്ടെ. വ്യക്തിപരമായ പ്രാര്‍ത്ഥന ഈശോയുമായി ട്ടുള്ള വ്യക്തിപരമായ കൂടിക്കാഴ്ചയാണ്. ദിവസത്തിന്‍റെ ഏറ്റവും ഉണര്‍വുള്ള സമയം ഈശോയോട് വ്യക്തിപരമായി സംസാരി ക്കാന്‍ മാറ്റിവയ്ക്കാം.

ദൈവവചനം: വചനം മാംസമായി ന മ്മുടെ ഇടയില്‍ വസിച്ചതിന്‍റെ (യോഹന്നാന്‍ 1:14) ഓര്‍മയാചരണമാണല്ലോ ക്രിസ്തുമസ്. ആ വചനം വായിക്കാതെ, ധ്യാനിക്കാതെ, ഉരുവിടാതെ എങ്ങനെ അവന്‍റെ ജന്മദിനം നമുക്ക് ആഘോഷിക്കാന്‍ സാധിക്കും? ദൈ വവചനം ചങ്കോട് ചേര്‍ത്തുവയ്ക്കുന്ന ദിവസ ങ്ങളായി മാറട്ടെ ഈ 25 ദിവസങ്ങള്‍. വചനം വായിക്കാന്‍, പഠിക്കാന്‍, ധ്യാനി ക്കാന്‍, മനഃപാഠമാക്കാന്‍ എല്ലാത്തിനും ഉപ രി വചനം ജീവിക്കുവാന്‍ ഈ ക്രിസ്തുമസ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ.

പരിശുദ്ധ അമ്മ: നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം അമ്മേ, അമ്മ ഈശോയെ സ്വീകരി ച്ചതുപോലെ ഈശോയെ സ്വീകരിക്കാന്‍ എന്നെയും ഒരുക്കണമേ! ജപമാല മണികളി ലൂടെ അമ്മയുടെ കരം പിടിച്ച് നമുക്ക് ഹൃദയത്തില്‍ പുല്‍ക്കൂടൊരുക്കാം.

നല്ലൊരു സമ്മാനം

ഈശോയ്ക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സമ്മാനം കൊടുക്കാന്‍ ഈ ക്രിസ്തുമസില്‍ നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കാം. വിധവയുടെ കൊച്ചുകാണിക്ക ഈശോയ്ക്ക് വളരെ ഇഷ് ടമായി. കാണിക്കയുടെ വലിപ്പമോ വിലയോ അല്ല കൊടുക്കുന്നവന്‍റെ ഹൃദയവും മനോ ഭാവവുമാണ് യേശു നോക്കുന്നത്. അതി ഥിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളത് എന്തെന്ന് നാം സമ്മാനം കൊടുക്കുന്നതിനുമുമ്പ് അന്വേഷിക്ക ാറുണ്ട്. എന്ത് സമ്മാനം ആയിരിക്കും ഈശോയ്ക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളത്?

ഉപവി പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍: പൗലോസ് ശ്ലീഹാ നമ്മോട് പറയുന്നു: ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള സ്നേഹത്തെപ്രതി ഞാന്‍ സകലവും നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയും ഉച്ഛിഷ്ടംപോലെ കരു തുകയുമാണ് (ഫിലിപ്പി 3:8). ഈശോയോ ടുള്ള സ്നേഹത്തെപ്രതി ഈ 25 ദിവസം എനിക്ക് എന്തൊക്കെ വേണ്ടന്നുവയ്ക്കാ ന്‍ സാധിക്കും? എന്‍റെ കണ്ണുകള്‍ക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത്, കാതുകള്‍ക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത്, നാവിന് ഇഷ്ടമുള്ളത്, ശരീരത്തിന് ഇഷ്ടമുള്ളത്…

നിനക്ക് അനുവദനീയമായ സന്തോഷങ്ങള്‍ ഈശോയോടുള്ള സ്നേഹത്തെപ്രതി വേണ്ടെന്നുവയ്ക്കുമ്പോള്‍ നീ ആത്മീയ മായി കരുത്തുള്ളവനായിത്തീരും. ഈശോയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തില്‍നി ന്നും നിന്നെ അകറ്റുന്നതെന്താണെന്ന് പ്രാര്‍ത്ഥനാപൂര്‍വം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അത് നീ വേണ്ടെന്നുവയ്ക്കുകയാണെങ്കില്‍, ഈ ക്രിസ്റ്മസിന് നീ കൊടുക്കുന്ന സമ്മാനം ആത്മാര്‍ത്ഥതയില്‍ പൊതിഞ്ഞതായിരിക്കും. അത് ഈശോയ്ക്ക് ഏറെ സ്വീകാര്യമായിരിക്കും.

കരുണയുടെ പ്രവൃത്തികള്‍: ഈ ചെറിയവരില്‍ ഒരുവന് ചെയ്തപ്പോള്‍ എനിക്കാണ് നീ ചെയ്തതെന്ന് ഈശോ പറഞ്ഞത് നമുക്കോര്‍ക്കാം. പച്ചയായ ജീ വിതസാഹചര്യങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെ ല്ലുവാന്‍, രോഗികളില്‍, വേദനിക്കുന്നവരില്‍, അനാഥരില്‍, ദരിദ്രരില്‍ യേശുവിനെ കാണാന്‍ നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം. അവര്‍ക്കായി ദൈവം നമുക്ക് നല്കിയിരിക്കുന്ന അനു ഗ്രഹങ്ങളും കഴിവുകളും പങ്കിടാം. ആരും അറിയാതെ നാം ചെയ്ത കുറെ നന്മപ്രവൃത്തികളുടെ ഒരു സമ്മാനപ്പെട്ടി ഈശോയ്ക്കായി ഒരുക്കാം.

യേശുവിനെ പങ്കുവയ്ക്കല്‍: യേശു നിന്‍റെ പ്രാണപ്രിയനാണെങ്കില്‍ യേശുവിനെക്കുറിച്ചു പറയാതിരിക്കുവാന്‍ നിനക്ക് സാധിക്കുകയില്ല. നീ അനുഭവിച്ച യേശുവിന്‍റെ സ്നേഹം, സമാധാനം, സൗഖ്യം, ആശ്വാസം മറ്റുള്ളവരോട് പറയാതിരിക്കുമ്പോൾ അവര്‍ക്ക് യേശുവിനെ കണ്ടുമുട്ടാനുള്ള അവസരം നീ ഇല്ലാതാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഞാന്‍ ആയിരിക്കുന്നിടത്ത് യേശുവിനെ പങ്കുവയ്ക്കാന്‍ എനിക്ക് സാധിക്കട്ടെ. ഈ ക്രിസ്തുമസ് അവസരത്തില്‍ യേശുവിനെ അറിയാത്ത, യേശുവിന്‍റെ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് ബോധ്യമില്ലാത്ത ഒരാളുമായിട്ടെങ്കിലും യേശുവിനെക്കുറിച്ച് പറയും, യേശുവിനെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തും എന്ന് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം.

ഹൃദയം ശുചീകരിച്ച്, ജീവിതം ക്രമീ കരിച്ച്, ആത്മാര്‍ത്ഥതയുടെ ഒരു സമ്മാനപ്പൊതിയുമായി ക്രിസ്തുമസ് രാത്രിയില്‍ ദൈവാലയത്തിലേക്ക് കടന്നുചെല്ലുവാനും ഉണ്ണീശോയുടെ സ്നേഹചും നങ്ങള്‍ ഏറ്റുവാങ്ങുവാനും നമുക്ക് സാധിക്കുമാറാ കട്ടെ!

'

By: Fr.John Masiyas Otthikkal O.P

More
ആഗ 21, 2020
Encounter ആഗ 21, 2020

വേദനകള്‍ വെറുതെ കളയാതെ ലാഭമാക്കി മാറ്റാന്‍ പറ്റും

ഞങ്ങളുടെ അമ്മച്ചി ചെറുപ്പത്തില്‍ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഓര്‍മിക്കുന്നു. വീണ് കൈയും കാലും പൊട്ടി ചോര വരുമ്പോള്‍ ഞങ്ങള്‍ നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് അമ്മച്ചിയുടെ അടുത്തേക്ക് ഓടിച്ചെല്ലും. അപ്പോള്‍ ആശ്വസിപ്പിച്ചതിനുശേഷം അമ്മച്ചി ഇങ്ങനെ പറയും:

“ഏതായാലും സഹിക്കണം. അതുകൊണ്ട് ഈ വേദനകള്‍ വെറുതെ കളയാതെ ലാഭമാക്കി മാറ്റാന്‍ പറ്റും. കരയാതെ ഈ നൊമ്പരം ആത്മാക്കളെ നേടാന്‍ വേണ്ടി ഈശോയ്ക്ക് കാഴ്ചവയ്ക്ക്.”

ചെറുപ്പത്തില്‍ കിട്ടിയ ആ പരിശീലനം ഇപ്പോള്‍ വലിയ സഹനങ്ങള്‍ വേണ്ടവിധത്തില്‍ സ്വീകരിക്കാന്‍ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. സഹനം എല്ലാ ജീവിതത്തിലും ഉണ്ടാകും. എത്ര ഓടിയൊളിച്ചാലും പാപം നിറഞ്ഞ ഈ ലോകത്തില്‍ സഹനമില്ലാതെ ജീവിക്കുക അസാധ്യമാണ്. ഒരുപാട് സഹനമുള്ളതുകൊണ്ട് ജീവിതം നശിച്ചുപോവുകയൊന്നുമില്ല. കഷ്ടതകളുടെ നടുവിലും ആനന്ദിക്കാനും ജീവിതത്തിന്‍റെ അര്‍ത്ഥം കണ്ടെത്താനും നമുക്കു കഴിയും. പക്ഷേ അതിന് സഹനത്തോടുള്ള ദൈവികമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടാകണം. സഹനത്തെ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു എന്നതിലാണ് ജീവിതത്തിന്‍റെ മേന്മ കുടികൊള്ളുന്നത്.

നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം മുഖേന നിങ്ങള്‍ എന്‍റെ ശിഷ്യരാണെന്ന് ലോകം മുഴുവന്‍ അറിയും എന്നാണ് ഈശോ പഠിപ്പിച്ചത്. സ്നേഹിക്കുന്നവര്‍ക്കുവേണ്ടി ത്യാഗങ്ങള്‍ സഹിക്കുക എളുപ്പമാണ്. സ്നേഹമാണ് പലപ്പോഴും സമ്മാനങ്ങള്‍ കൊടുക്കാന്‍ നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന എത്രയോ മനുഷ്യരുണ്ട്. ജോലിസ്ഥലത്ത്, അയല്‍പക്കത്ത്, ഇടവകയില്‍. അവരില്‍ എത്രയോ പേര്‍ ഇനിയും യേശുവിനെ കണ്ടുമുട്ടാനുണ്ട്. ഒരു മനുഷ്യവ്യക്തിക്ക് കൊടുക്കുവാന്‍ നമുക്ക് സാധിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സമ്മാനം യേശുവാണ്. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈശോയ്ക്കുവേണ്ടി ചെയ്യാന്‍ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം ആത്മാക്കളെ നേടിയെടുക്കുക എന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ളവര്‍ക്കുവേണ്ടി സഹനങ്ങള്‍ കാഴ്ചവച്ച് പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുമ്പോള്‍ അവിടെ ദൈവസ്നേഹവും പരസ്നേഹവും ഒന്നിക്കുകയാണ്.

സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിലേ മറ്റുള്ളവര്‍ക്കായി പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുവാന്‍ കഴിയൂ. സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിലേ ആത്മാക്കള്‍ക്കുവേണ്ടി സഹിക്കാന്‍ സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ. സ്നേഹത്തിന്‍റെ കുറവാണ് സ്വയംകേന്ദ്രീകൃതമായ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്‍റെ അടിസ്ഥാനകാരണം. സ്നേഹം ഉള്ളില്‍ ഉണരുമ്പോള്‍ ചുറ്റുമുള്ള ലോകത്തെ ഓര്‍ത്ത് പ്രാര്‍ത്ഥിക്കാതിരിക്കാനാവില്ല.

നമ്മുടെ വിശുദ്ധ കുര്‍ബാന നമുക്കുവേണ്ടി മാത്രമാകരുത്. അത് ലോകം മുഴുവനുംവേണ്ടിയുള്ള യേശുവിന്‍റെ ബലിയാണ്. ബലിയര്‍പ്പണ സമയത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഓര്‍മയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന വ്യക്തികളെയെല്ലാം ഞാന്‍ കാസായില്‍ സമര്‍പ്പിച്ച് പ്രാര്‍ത്ഥിക്കും. ദൈവമേ… അവരെ ഈ ബലിയുടെ യോഗ്യതകളാല്‍ അനുഗ്രഹിക്കണമേ… എന്ന് അപേക്ഷിക്കും. ആ വ്യക്തികളില്‍ പലരും പിന്നീടുള്ള ദിവസങ്ങളില്‍ ഫോണ്‍വഴിയും മറ്റും ബന്ധപ്പെട്ട് ദൈവാനുഭവം പങ്കു വച്ചിട്ടുണ്ട്.

“അയല്‍ക്കാരനെ സ്നേഹിക്കുന്നവന്‍ നിയമം പൂര്‍ത്തീകരിച്ചുകഴിഞ്ഞു…. നിയമത്തിന്‍റെ പൂര്‍ത്തീകരണം സ്നേഹമാണ്” (റോമാ 13:10). പ്രാര്‍ത്ഥനയിലൂടെ സ്നേഹംകൊണ്ട് ലോകത്തെ പൊതിയുക എളുപ്പമാണ്. സഹനം പരാതിയും പിറുപിറുപ്പും ഇല്ലാതെ സ്വീകരിച്ച് ലോകത്തെ രക്ഷാകരസ്നേഹത്തിലേക്ക് ആനയിക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കും. ഈശോയുടെ അതിദാരുണമായ പീഡാസഹനങ്ങളെ ഓര്‍ത്ത്, പിതാവേ, ഞങ്ങളുടെമേലും ലോകം മുഴുവന്‍റെമേലും കരുണയായിരിക്കണമേ എന്ന് ആത്മാര്‍ത്ഥമായി ഹൃദയംകൊണ്ട് പ്രാര്‍ത്ഥിച്ചാല്‍, ഒരു നിമിഷംകൊണ്ട് എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കുവാന്‍ സാധിക്കും. മറ്റുള്ളവരുടെ ആവശ്യങ്ങളും നൊമ്പരങ്ങളും മനസിലാക്കി അവര്‍ക്കുവേണ്ടി സഹനങ്ങള്‍ ആരുമറിയാതെ ഏറ്റെടുക്കുന്നതും ഉപവിയിലുള്ള ഉയര്‍ച്ചയാണ്. പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് ചോദിച്ചാല്‍ തീര്‍ച്ചയായും അവിടുന്ന് അതിനുള്ള കൃപ നമുക്ക് നല്കും.

'

By: Rosamma Joseph Pulppel

More
ആഗ 21, 2020
Encounter ആഗ 21, 2020

അന്ന് ചേട്ടന്‍റെ മുന്നില്‍ നിഹാല്‍ ആദ്യമായി തല താഴ്ത്തി നിന്നു. പഠനത്തിലും കളിയിലുമെല്ലാം ഒന്നാമനായതിനാല്‍ അവനതുവരെ അങ്ങനെയൊരു സാഹചര്യം വന്നിട്ടേയില്ല. എന്നാല്‍ അന്ന് അമ്മവീട്ടിലേക്ക് പോയപ്പോള്‍ അവന് വഴിതെറ്റിപ്പോയി. തിരിച്ചെത്തേണ്ട സമയമായിട്ടും കാണാതായപ്പോള്‍ ചേട്ടന്‍ അന്വേഷിച്ചുചെന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരികയായിരുന്നു. കാര്യങ്ങളെല്ലാമറിഞ്ഞ പപ്പ രാത്രി വീട്ടിലെത്തിയപ്പോള്‍ നിഹാലിനെ അരികിലേക്ക് വിളിച്ചു.

അത്ര അകലെയൊന്നുമല്ലാത്ത ആ സ്ഥലത്തേക്ക് പോയപ്പോള്‍ എങ്ങനെയാണ് വഴിതെറ്റിയതെന്ന് പപ്പ വിശദമായി ചോദിച്ചറിഞ്ഞു. അപ്പോഴാണ് കാര്യം വ്യക്തമായത്. പതിവായി പോകാറുള്ളതുപോലെ അതേ സ്ഥലത്തേക്കുള്ള ബോര്‍ഡ് നോക്കിയാണ് കയറിയത്. എന്നാല്‍ ഒരു കവലയിലെത്തിയപ്പോള്‍ നിഹാലിന് സംശയം തോന്നി ആ വഴിയിലൂടെയല്ല പോകേണ്ടതെന്ന്. പക്ഷേ ആരോടെങ്കിലും ചോദിക്കാന്‍ ചമ്മല്‍ തോന്നിയത്രേ. എന്നാല്‍ ആ ബസ് ബന്ധുവീടിന്‍റെ വഴിയിലൂടെയല്ലാതെ വേറെ വഴിയിലൂടെ അതേ സ്ഥലത്തേക്കു പോകുന്ന ബസായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് അവന് വഴി തെറ്റിയത്.

കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞുകഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ പപ്പ പറഞ്ഞു, “നിഹാല്‍, നിനക്ക് എളിമപ്പെടാന്‍ പറ്റാത്തതുകൊണ്ടാണ് ആരോടെങ്കിലും വഴി ചോദിക്കാന്‍പോലും വിഷമം തോന്നിയത്. അതിനര്‍ത്ഥം നിന്‍റെയുള്ളില്‍ അഹങ്കാരം കൂടുതലുണ്ട് എന്നതാണ്. അതിനാല്‍ നീ കൂടുതലായി സ്വയം താഴാന്‍ പഠിക്കണം.”

“അതിന് ഞാനെന്തു ചെയ്യണം പപ്പാ. ഇതൊന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ലായിരുന്നു”

“മോന്‍ വിഷമിക്കേണ്ട, അതിന് പപ്പ ഒരെളുപ്പവഴി പറഞ്ഞുതരാം. ഇടയ്ക്ക് പള്ളിയില്‍പ്പോകുമ്പോള്‍ മറ്റാരുമില്ലാത്ത സമയത്ത് നിലംപറ്റെ വണങ്ങിക്കൊണ്ട് കര്‍ത്താവേ എന്നെ താഴ്മയുള്ളവനാക്കണേ എന്നു പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുക. കൂടാതെ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുപറ്റിയെന്നു മനസ്സിലായാല്‍ ചമ്മല്‍ തോന്നിയാലും അത് സമ്മതിക്കുകയും ഈശോയോട് മാപ്പു ചോദിക്കുകയും ചെയ്യുക. വേറെയാരെങ്കിലും അതിന്‍റെ പേരില്‍ വിഷമിച്ചെങ്കില്‍ അവരോടും ക്ഷമ പറയാന്‍ മറക്കരുത്. പതിയെപ്പതിയെ അഹങ്കാരം മോന്‍റെ ഉള്ളില്‍നിന്ന് നീങ്ങിപ്പോയിക്കൊള്ളും.”

'

By: Shalom Tidings

More
ആഗ 21, 2020
Encounter ആഗ 21, 2020

അടുത്തകാലത്ത് എന്നെക്കാണാന്‍ വന്ന ഒരു വ്യക്തി പറഞ്ഞ അനുഭവം പങ്കുവെക്കുന്നു: “ആ രാത്രി ഒരു കാളരാത്രിയായിരുന്നു. എനിക്കുറക്കം വന്നില്ല. ഞാന്‍ തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും കിടന്നു. ചെയ്ത തെറ്റുകളെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത എന്നെ വേട്ടയാടി. ഞാനൊരു കത്തോലിക്കനാണ്. എങ്കിലും കുമ്പസാരക്കൂട് കണ്ടിട്ട് 10 വര്‍ഷമായി. അതിന് കാരണമുണ്ട്. ആ അലിവിന്‍റെ കൂടാരത്തിലേക്ക് ഞാനൊരിക്കല്‍ ചെന്നു. കുമ്പസാരിച്ചിട്ട് അഞ്ചു വര്‍ഷമായെന്ന് പറഞ്ഞു. കുമ്പസാരക്കൂടിന്‍റെ ഹൃദയം ഇല്ലാതിരുന്ന വൈദികന്‍ എന്നോട് പൊട്ടിത്തെറിച്ചു. ചോദ്യങ്ങളുടെ ഒരു പ്രവാഹമായിരുന്നു. കോപം തണുത്തുറഞ്ഞപ്പോള്‍ അച്ചന്‍ ചോദിച്ചു, എന്താണ് ഇത്രയും നാള്‍ കുമ്പസാരിക്കാതിരുന്നത്? വളരെ എളിമയോടുകൂടി ഞാന്‍ പറഞ്ഞു, അച്ചനെപ്പോലെയുള്ള ഒരാളുടെ അടുത്താണ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കുമ്പസാരിച്ചത്. അദ്ദേഹം ഇതുപോലെ ഒച്ചവെച്ചപ്പോള്‍ ഈ കൂടാരം ഇനിയൊരിക്കലും കാണില്ലെന്ന് പ്രതിജ്ഞയെടുത്തു.

“വീണ്ടും 10 വര്‍ഷം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. തെറ്റുകള്‍ അനവധി ചെയ്തു. കുറ്റബോധംകൊണ്ട് ഉറങ്ങാന്‍ കഴിയുന്നില്ല. ഒരുദിവസം ഞാന്‍ ദൈവാലയത്തിലെത്തി കനിവിന്‍റെ കൂടാരത്തെ സമീപിച്ചു. കുമ്പസാരക്കൂടിന്‍റെ ഹൃദയമുള്ള ഒരു പുരോഹിതനായിരിക്കണേ അതില്‍ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് ഞാന്‍ ആഗ്രഹിച്ചു, പ്രാര്‍ത്ഥനയോടെ പാപങ്ങള്‍ ഏറ്റുപറഞ്ഞു. ആ നല്ല വൈദികന്‍, വ്യഭിചാരത്തില്‍ പിടിക്കപ്പെട്ട സ്ത്രീയെ ഈശോയുടെ അടുക്കല്‍ കൊണ്ടുവരുന്ന ഭാഗം എന്നെ വായിച്ചു കേള്‍പ്പിച്ചു. എന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു, നീ സമാധാനത്തില്‍ പോകുക. നിന്‍റെ പാപങ്ങള്‍ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇനി മേലില്‍ പാപം ചെയ്യരുത്. പ്രായശ്ചിത്തമായി കുറച്ച് ചെറിയ കാര്യ ങ്ങള്‍ ചെയ്യാനും അദ്ദേഹം ഉപദേശിച്ചു.

“എന്‍റെ സന്തോഷത്തിന് അതിരുകളില്ലായിരുന്നു. ആ ദൈവാലയത്തിന്‍റെ ഒരു കോണിലിരുന്ന് ഞാന്‍ കരഞ്ഞു. സന്തോഷത്തിന്‍റെ കണ്ണീരായിരുന്നു അത്. എന്‍റെ അനവധി പാപങ്ങള്‍ ഈശോ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു. എനിക്കെന്തു സമാധാനമായി. ഞാന്‍ യേശുവിന്‍റെ സ്നേഹമറിഞ്ഞു. യേശുവിനെ ഞാന്‍ ആ കനിവിന്‍റെ കൂടാരത്തില്‍ കണ്ടുമുട്ടി. കൂദാശകളിലൂടെ ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നുവെന്ന് ഞാന്‍ മനസ്സിലാക്കി. ഇനി പാപം ചെയ്യില്ലെന്ന് പ്രതിജ്ഞയെടുത്തു.”

ഈ സംഭവം വായിക്കുന്ന പുരോഹിതാ, നീ നിന്‍റെ മഹത്വം അറിയണം. കുമ്പസാരക്കൂട് കനിവിന്‍റെ കൂടാരമാണ്. കൃപയുടെ സ്രോതസാണ്. കുമ്പസാരക്കൂടിന്‍റെ മനസ്സ് നിനക്ക് ഉണ്ടാകണം. നിന്‍റെ ഓരോ വാക്കും സാന്ത്വനത്തിന്‍റേതാകണം. നീ ഇരിക്കുന്നത് ഈശോയുടെ സ്ഥാനത്താണ്. ഈശോയുടെ കാരുണ്യം പാപികള്‍ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നിന്‍റെ വാക്കുകളിലൂടെയാണ്. നിന്‍റെ മനസ്സും വാക്കും നൈര്‍മല്യം തുളുമ്പുന്നതാകട്ടെ.

ഈ സംഭവം വായിക്കുന്ന സഹോദരരേ, നീ കുറ്റബോധത്തിലാണോ? എങ്കില്‍ പോകൂ, അലിവിന്‍റെ കൂടാരത്തിലേക്ക്. ദൈവത്തിന്‍റെ കാരുണ്യം അണമുറിഞ്ഞൊഴുകുന്ന കൂദാശയാണത്. ദൈവവരപ്രസാദം കൊണ്ട് നീ നിറ യുന്നു. നീ ദൈവത്തോടും മനുഷ്യരോടും അനു രഞ്ജനപ്പെടുന്നു. കരുണയില്‍ സമ്പന്നനായ യേശുക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്ന ഈ കൂ ദാശ നീ സ്വീകരിക്കാന്‍ ഒട്ടും മടിക്കരുത്.

'

By: Rev. Dr Varghese Chakalakkal

More
ആഗ 21, 2020
Encounter ആഗ 21, 2020

ലാറ്റിന്‍ അമേരിക്കയിലെ തുക്കുമാന്‍ പ്രദേശത്തുള്ള നിബിഡ വനത്തിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്നതിടയിലാണ് ആ ഫ്രാന്‍സിസ്ക്കന്‍ മിഷനറി അരുവിയുടെ കരയിലെത്തിയത്. കുരിശടയാളം വരച്ചു കുറച്ചു വെള്ളം കുടിച്ചശേഷം ആ മിഷനറി അലൗകികമായൊരു പ്രേരണയാല്‍ സഞ്ചിയില്‍നിന്ന് വയലിന്‍ പുറത്തെടുത്തു. കാടിന്‍റെ നിശബ്ദതയെ വല്ലപ്പോഴും മാത്രം ഭേദിക്കുന്ന കിളികളുടെ നാദവും ശാന്തമായൊഴുകുന്ന അരുവിയും ചേര്‍ന്നൊരുക്കിയ മനോഹരമായ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ അദ്ദേഹം വയലിന്‍ വായിക്കാനാരംഭിച്ചു. ശ്രുതിമധുരമായ സംഗീതം അവിടെ നിന്ന് പുറത്തേക്കൊഴുകി.

മിഷനറി അറിയാതെ അദ്ദേഹത്തെ പിന്തുടര്‍ന്ന് വന്നിരുന്ന ഇന്ത്യന്‍ വംശജരായ ആദിവാസികളുടെ മനം കവരാന്‍ പര്യാപ്തമായിരുന്നു ആ ദിവ്യസംഗീതം. ആ സംഗീതത്തിന്‍റെ മാസ്മരികതയില്‍ മതിമറന്ന് അവരുടെ നേതാവ് ആ മിഷനറിയുടെ മുമ്പിലേക്ക് കടന്നുവന്നു അദ്ദേഹത്തെ ആലിംഗനം ചെയ്തു. ഫ്രാന്‍സിസ് സൊളാനോ എന്ന സ്പാനിഷ് മിഷനറിവൈദികനായിരുന്നു ദൈവസ്പര്‍ശനം നിറഞ്ഞ ആ വിരലുകളുടെ ഉടമസ്ഥന്‍. ദൈവം ജന്മസിദ്ധമായി നല്‍കിയ കഴിവ് സുവിശേഷത്തിന്‍റെ സന്തോഷം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കുവാനായാണ് അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചത്. റെഡ് ഇന്ത്യന്‍ വംശജരായ ആ ആദിവാസി സമൂഹം മുഴുവന്‍ സുവിശേഷം കേള്‍ക്കാനും ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിക്കാനും ആ സംഗീതവൈഭവം നിമിത്തമായി.

1549-ല്‍ സ്പെയിനിലെ ആന്‍ഡുലൂസിയ പ്രൊവിന്‍സിലുള്ള മോണ്ടിലയിലായിരുന്നു സൊളാനോയുടെ ജനനം. ആദ്യം ജസ്യൂട്ട് സഭയില്‍ ചേര്‍ന്ന അദ്ദേഹം 20-ാമത്തെ വയസില്‍ കപ്പൂച്ചിന്‍ സന്യാസസഭയിലേക്ക് മാറി. ലഭിക്കാവുന്നതില്‍ ഏറ്റവും മോശം വസ്തുക്കള്‍ മാത്രം സ്വന്തമായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന അദ്ദേഹം രാത്രികാലം കൂടുതലും പ്രാര്‍ത്ഥനയിലാണ് ചെലവഴിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ തീക്ഷ്ണത ഉജ്ജ്വലിപ്പിക്കുക എന്നതിനെക്കാള്‍ നിയന്ത്രിക്കുക എന്നതായിരുന്നു അധികാരികള്‍ക്ക് ശ്രമകരമായ ദൗത്യം. പുരോഹിതനായ ശേഷം പകര്‍ച്ചവ്യാധി ബാധിച്ചവരെ സ്വന്തം സുരക്ഷിതത്വം അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് ഫാ. സൊളാനോ ശുശ്രൂഷിച്ചു.

അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ശുശ്രൂഷയും ജീവിതവും ഏവരുടെയും ആദരവ് പിടിച്ചുപറ്റി. രോഗബാധിതനായെങ്കിലും അത്ഭുതകരമായി സുഖപ്പെട്ട സൊളാനോയെ ഒരു വിശുദ്ധനായി ജനങ്ങള്‍ കാണാന്‍ തുടങ്ങിയതോടെ തന്നെ ആഫ്രിക്കന്‍ മിഷനായി അയക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം അധികാരികളോട് അഭ്യര്‍ത്ഥിച്ചു. എന്നാല്‍ അര്‍ജന്‍റീന, ബൊളീവിയ, പരാഗ്വ തുടങ്ങിയ തെക്കേ അമേരിക്കന്‍ രാജ്യങ്ങളിലേയ്ക്കാണ് അധികാരികള്‍ അദ്ദേഹത്തെ അയച്ചത്.

സന്യാസവസ്ത്രം പോലെ തന്നെ വിശുദ്ധ ഫ്രാന്‍സിസ് സൊളാനോയുടെ സന്തതസഹചാരിയായിരുന്നു വയലിനും. പലപ്പോഴും സ്പെയിനിലെ തെരുവുകളില്‍ കൂടി വയലിന്‍ വായിച്ചുകൊണ്ട് നടന്ന അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ പുറകെ കുട്ടികള്‍ കൂടിയിരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള സാഹര്യങ്ങള്‍ ദൈവവചനം പങ്കുവയ്ക്കാനാണ് അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചത്.

അത്ഭുതങ്ങളുടെ കാര്യക്കാരന്‍

ദൈവശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയും ദുഃഖത്തോടെ വ്യാപരിക്കാന്‍ പാടില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം നിഷ്കര്‍ഷ പുലര്‍ത്തിയിരുന്നു. പ്രാര്‍ത്ഥന ഉള്‍പ്പെടെ എല്ലാ ദൈവികകാര്യങ്ങളും സന്തോഷത്തോടെ നിര്‍വഹിച്ചിരുന്ന ഫാ. സൊ ളാനോ ദുഃഖത്തോടെ ദൈവിക കാര്യങ്ങള്‍ നിര്‍വഹിക്കുന്നത് വിശ്വാസശോഷണത്തിന്‍റെയും ദൈവനിഷേധത്തിന്‍റെയും ആരംഭമായാണ് കരുതിയിരുന്നത്.

ഹൃദയങ്ങള്‍ വശീകരിക്കാന്‍ പ്രത്യേക പാടവമുണ്ടായിരുന്ന ഫാ. സൊളാനോ മിഷന്‍ പ്രദേശത്തുള്ള തദ്ദേശീയരായ ജനങ്ങളും മിഷനറിമാരുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നതില്‍ നിര്‍ണായക പങ്ക് വഹിച്ചു. സ്പാനിഷ് ഭാഷയില്‍ അദ്ദേഹം നടത്തിയ പ്രസംഗങ്ങള്‍ പലപ്പോഴും ജനങ്ങള്‍ക്ക് അവരവരുടെ ഭാഷകളില്‍ ശ്രവിക്കാന്‍ സാധിച്ചിരുന്നു. ആര്‍ത്തലച്ചൊഴുകുന്ന നദികള്‍ക്ക് മുകളിലേക്ക് തന്‍റെ മേല്‍വസ്ത്രം വിരിച്ച് അവ കുറുകെ കടന്നത് മുതല്‍ മരിച്ചവരെ ഉയിര്‍പ്പിച്ച അത്ഭുതങ്ങള്‍ വരെ ആ വിശുദ്ധനിലൂടെ ദൈവം പ്രവര്‍ത്തിച്ചു. ഒരിക്കല്‍ വെട്ടുക്കിളികള്‍ ഒരു പ്രദേശത്തെ മുഴുവന്‍ കൃഷി നശിപ്പിച്ച സമയത്ത് പ്രദേശവാസികള്‍ അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ സഹായം തേടി. വെട്ടുക്കിളികളോട് ആ പ്രദേശം വിട്ടുപോകാന്‍ വിശുദ്ധന്‍ ആജ്ഞാപിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് അവ കൂട്ടമായി പലായനം ചെയ്തു. എന്തുകൊണ്ടാണ് അവയെ നശിപ്പിക്കാതിരുന്നതെന്ന ചോദ്യത്തിന് വിശുദ്ധന്‍ ഇപ്രകാരം മറുപടി നല്‍കി – ‘ഒന്നാമതായി വെട്ടുക്കിളികളെ ഭക്ഷിച്ചാണ് സ്നാപക യോഹന്നാന്‍ മരുഭൂമിയില്‍ കഴിഞ്ഞത്. രണ്ടാമതായി ഇവിടയുള്ള ആദിവാസികളുടെ ഇഷ്ടവിഭവമാണ് വെട്ടുക്കിളികള്‍.’

20 വര്‍ഷക്കാലം മിഷനറിയായി ആത്മാക്കളുടെ രക്ഷയ്ക്കുവേണ്ടി അക്ഷീണം ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത ഫ്രാന്‍സിസ് സൊളാനോയെ 1610 ജൂലൈ 14-ാം തിയതി ദൈവം നിത്യസമ്മാനത്തിനായി വിളിച്ചു. മരണത്തിന് ശേഷവും അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ മധ്യസ്ഥതയാല്‍ നിരവധി അത്ഭുതങ്ങള്‍ നടന്നു. 1726-ല്‍ ബനഡിക്ട് 13-ാമന്‍ മാര്‍പാപ്പ ഫ്രാന്‍സിസ് സൊളാനോയെ വിശുദ്ധനായി പ്രഖ്യാപിച്ചു.

'

By: Renjith Lawrence

More
ആഗ 21, 2020
Encounter ആഗ 21, 2020

“കര്‍ത്താവേ, കര്‍ത്താവേ എന്ന് എന്നോട് വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നവനല്ല, എന്‍റെ സ്വര്‍ഗസ്ഥനായ പിതാവിന്‍റെ ഇഷ്ടം നിറവേറ്റുന്നവനാണ് സ്വര്‍ഗ രാജ്യത്തില്‍ പ്രവേശിക്കുക. അന്ന് പലരും എന്നോട് ചോദിക്കും, കര്‍ത്താവേ, കര്‍ത്താവേ ഞങ്ങള്‍ നിന്‍റെ നാമത്തില്‍ പിശാചുക്കളെ പുറത്താക്കുകയും നിന്‍റെ നാമത്തില്‍ നിരവധി അത്ഭുതങ്ങള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുകയും ചെയ്തില്ലേ? അപ്പോള്‍ ഞാന്‍ അവരോടു പറയും നിങ്ങളെ ഞാന്‍ ഒരിക്കലും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല; അനീതി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവരേ, നിങ്ങള്‍ എന്നില്‍നിന്ന് അകന്നുപോകുവിന്‍” (മത്തായി 7:21-23). ഇത്രയും വായിച്ച് ബൈബിള്‍ മടക്കിവച്ച് യേശുവിന്‍റെ മുഖത്തേക്ക് ഞാന്‍ അത്ഭുതത്തോടെ നോക്കി.

അങ്ങനെയെങ്കില്‍ സ്വര്‍ഗസ്ഥനായ പിതാവിന്‍റെ ഇഷ്ടം എന്തായിരിക്കും എന്ന് ഞാന്‍ യേശുവിനോട് ചോദിച്ചു. യേശു പറഞ്ഞു: ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുക എന്നതാണ് പിതാവിന്‍റെ ഹിതം. ഞാന്‍ ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല. കാരണം ഞാന്‍ പാപിയും ബലഹീനയുമാണ്.

അപ്പോള്‍ യേശു പറഞ്ഞു: നീ ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയില്‍ എന്നെ സ്നേഹിക്കുക. ഏറ്റവും വലിയ പാപിക്കാണ് എന്നെ ഏറ്റവും അധികം സ്നേഹിക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശം. എന്‍റെ കുഞ്ഞേ, നിന്‍റെ ശാരീരിക ബലഹീനതകളും ആത്മാവിന്‍റെ കഷ്ടതകളും പാപാവസ്ഥയും ഞാന്‍ അറിയുന്നു. എന്നാലും ഞാന്‍ പറയുന്നു എന്‍റെ കുഞ്ഞേ, നിന്‍റെ ഹൃദയം എനിക്ക് തരിക. നീ ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയില്‍ എന്നെ സ്നേഹിക്കുക. എന്‍റെ സ്നേഹത്തിന് മുഴുവനായി സമര്‍പ്പിക്കാതെ നീ മാലാഖയാകാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കില്‍ നീ എന്നെ ഒരിക്കലും സ്നേഹിക്കുന്നില്ല. സുകൃതാഭ്യാസനത്തിലും കൃത്യനിര്‍വഹണത്തിലും നീ മന്ദോഷ്ണനായിരുന്നാലും നീ ആഗ്രഹിക്കാത്ത തിന്മയില്‍ വീണ്ടും വീണ്ടും നിപതിക്കുന്നവനായിരുന്നാലും എന്നെ സ്നേഹിക്കാതിരിക്കാന്‍ ഞാന്‍ നിന്നെ അനുവദിക്കുകയില്ല.

നീ തീക്ഷ്ണതയിലോ അരക്ഷിതാവസ്ഥയിലോ വിശ്വസ്തതയിലോ അവിശ്വസ്തതയിലോ എന്നു നോക്കണ്ട. എന്നെ സ്നേഹിക്കുക. നിന്‍റെ പാവപ്പെട്ട ഹൃദയത്തിന്‍റെ സ്നേഹമാണ് ഞാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. നീ പൂര്‍ണതയിലെത്തിയശേഷം എന്നെ സ്നേഹിക്കാമെന്നുവച്ചാല്‍ നിനക്ക് ഒരിക്കലും എന്നെ സ്നേഹിക്കാന്‍ സാധിക്കുകയില്ല എന്നോര്‍ക്കുക. കാലത്തിന്‍റെ പൂര്‍ണതയില്‍ നിന്നെ ഞാന്‍ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തിയെടുക്കും. പക്ഷേ ഇന്ന് നീ ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയില്‍ ഞാന്‍ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു. നീ ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയില്‍ എന്നെ സ്നേഹിക്കണമെന്ന് ഞാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. സ്നേഹിക്കാന്‍ ആരംഭിക്കുംമുമ്പേ നീ വിശുദ്ധനാകാന്‍ പരിശ്രമിക്കേണ്ട. അങ്ങനെയെങ്കില്‍ നീ എന്നെ ഒരിക്കലും സ്നേഹിക്കുകയില്ല. ആയതിനാല്‍ ഇപ്പോള്‍ത്തന്നെ സ്നേഹിക്കാന്‍ തുടങ്ങുക.

നിന്‍റെ കഴിവുകളോ ബുദ്ധിയോ ഞാന്‍ കാംക്ഷിക്കുന്നില്ല. പ്രത്യുത, ഈശോയേ ഞാന്‍ അങ്ങയെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന ഹൃദയഗീതമാണ് എനിക്കേറെ ഇഷ്ടം. നിനക്ക് പുണ്യങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്തതിനാല്‍ നീ ദുഃഖിക്കേണ്ട. ദൈവസ്നേഹത്തില്‍ ആഴപ്പെടുന്നതനുസരിച്ച് സകല ദൈവികപുണ്യങ്ങളും താനേ നിന്നില്‍ വന്നുചേര്‍ന്നുകൊള്ളും. കാരണം സകല ദൈവികപുണ്യങ്ങളുടെയും ഉറവിടം ദൈവമാണ്. ദൈവം തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവര്‍ക്കാണ് സര്‍വവും വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. യേശുവിന്‍റെ ഹൃദയംകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തെ സ്നേഹിക്കുക. നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം അതിസ്വാഭാവികവും പരിപൂര്‍ണവുമാകണമെങ്കില്‍ അത് ദൈവത്തില്‍നിന്ന് ആരംഭിക്കണം. ദൈവസ്നേഹത്താല്‍ പ്രേരിതമല്ലാത്ത പരസ്നേഹപ്രവൃത്തികള്‍ വെള്ളത്തില്‍ വരച്ച വരപോലെയാണ്. ദൈവസ്നേഹത്തില്‍ ആഴപ്പെടുന്നതനുസരിച്ചായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ വിശുദ്ധീകരണം നടക്കുക. സ്നേഹം സ്നേഹത്താല്‍ മാത്രമേ വീട്ടപ്പെടുന്നുള്ളൂ.

നീ തെറ്റായി എന്തെങ്കിലും പ്രവര്‍ത്തിച്ചാല്‍ ഈശോയേ ഞാന്‍ അങ്ങയെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിനു പരിഹാരം ചെയ്യണം. ദൈവസ്നേഹത്തില്‍ ആഴപ്പെടുന്നതനുസരിച്ച് നിന്‍റെ പാപങ്ങള്‍ മായ്ക്കപ്പെടും. നിങ്ങളുടെമേലുള്ള എല്ലാ പാപശാപബന്ധനങ്ങളില്‍നിന്നും മോചനം ലഭിക്കും. ആത്മാക്കളെ നേടണമോ? ദൈവസ്നേഹത്താല്‍ പ്രേരിതമായ പുണ്യപ്രവൃത്തികള്‍ ചെയ്യുവിന്‍. അല്ലാത്തത് എനിക്ക് മലിന വസ്ത്രം പോലെയാണ് (ഏശയ്യാ 64:6). അതുകൊണ്ട് ഞാന്‍ നിന്നോട് പറയുന്നു, നീ ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയില്‍ ഇപ്പോള്‍ത്തന്നെ എന്നെ സ്നേഹിക്കാന്‍ തുടങ്ങുക. കാരണം എന്‍റെ ഹൃദയം നിന്‍റെ സ്നേഹത്തിനായി ദാഹിക്കുന്നു.

ഞാന്‍ പറഞ്ഞു: “യേശുവേ, അങ്ങയെ സ്നേഹിക്കാന്‍ നല്ലൊരു ഹൃദയംപോലും എനിക്കില്ല. എന്‍റെ സ്നേഹം വളരെ ശുഷ്കമാണ്.”

യേശു പറഞ്ഞു എന്‍റെ കുഞ്ഞേ, നീ ദുഃഖിക്കേണ്ട. എന്‍റെ ഹൃദയത്തിലെ അനന്തമായ സ്നേഹം പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന് നീ സമര്‍പ്പിച്ചുകൊള്ളുക. ദൈവസ്നേഹം വര്‍ധിക്കാന്‍ പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുക. നിരന്തരം ദൈവസ്നേഹപ്രകരണങ്ങള്‍ ചൊല്ലുക. നിന്‍റെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും എന്നോടുള്ള സ്നേഹത്താല്‍ പ്രേരിതമായി ചെയ്യുക.

കുരിശിന്‍റെ വിശുദ്ധ യോഹന്നാന്‍ പറയുന്നു, ദൈവദര്‍ശനത്തിന് ഇഹത്തിലോ പരത്തിലോ താമസം നേരിടാതിരിക്കത്തക്കവണ്ണം ചുരുങ്ങിയ കാലത്തിനുള്ളില്‍ സമ്പൂര്‍ണരാകുന്നതിനുവേണ്ടി ഈലോക ജീവിതത്തില്‍ ആത്മാവ് സ്നേഹപ്രകരണങ്ങള്‍ ചെയ്യുക എന്നത് സര്‍വപ്രധാനമായ സംഗതിയാണ്.

പ്രാര്‍ത്ഥന

പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാ വുമായ ഏറ്റവും പരിശുദ്ധ ത്രിത്വമേ ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയത്തിലെ അനന്തമായ സ്നേഹം ഞാന്‍ അങ്ങേക്ക് കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നു. എന്‍റെ സ്നേഹത്തെ വര്‍ധിപ്പിക്കണമേ, ആത്മാക്കളെ രക്ഷിക്കണമേ.

'

By: Shalom Tidings

More
ആഗ 21, 2020
Encounter ആഗ 21, 2020

വിശുദ്ധ തോമസ് അക്വീനാസ്

ഉത്തരം നല്‍കപ്പെടുന്ന പ്രാര്‍ത്ഥനകള്‍ നാല് വ്യവസ്ഥകള്‍ പാലിക്കുന്നതായി വിശുദ്ധ തോമസ് അക്വീനാസ് നമ്മെ ഓര്‍മ്മി പ്പിക്കുന്നു. നമ്മുടെ നിത്യരക്ഷയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ളതായിരിക്കണം, സ്വയം പ്രാര്‍ത്ഥിക്കണം, ഭക്തിയോടെ പ്രാര്‍ത്ഥിക്കണം, സ്ഥിരതയോടെ പ്രാര്‍ത്ഥിക്കണം എന്നിവയാണവ. എന്നാല്‍ നിരസിക്കപ്പെടുന്ന പ്രാര്‍ത്ഥന കളെക്കുറിച്ച് വിശുദ്ധന്‍ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, “നാം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല കാരണം, ഒന്നുകില്‍ നാം തെറ്റായ കാര്യങ്ങള്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നു അല്ലെങ്കില്‍ ശരിയായ കാര്യങ്ങള്‍ തെറ്റായ രീതിയില്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.”

നിത്യരക്ഷയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ളത്

നമ്മുടെ പല ഭൗതികാവശ്യങ്ങള്‍ക്കും വേണ്ടിയുള്ള പ്രാര്‍ത്ഥനകള്‍ പുണ്യത്തില്‍ വളരാന്‍ നമ്മെ സഹായിക്കാത്തവയാണ് എങ്കില്‍ അവ നിഷേധിക്കപ്പെടും എന്ന് വിശുദ്ധ അക്വീനാസ് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. വീട്ടുവാടക കൊടുക്കാന്‍ കഴിയാതെ വിഷമിക്കുമ്പോൾ, ജോലി ലഭിക്കാതെ വിഷമിക്കുമ്പോൾ … ഇങ്ങനെയുള്ള വിവിധ സന്ദര്‍ഭങ്ങ ളില്‍ ആ നിയോഗങ്ങള്‍ നമ്മുടെ നിത്യരക്ഷ ക്ക് ആവശ്യമായ രീതിയില്‍ പുനഃക്രമീകരി ച്ച് പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുകയാണെങ്കില്‍ ആ പ്രാര്‍ത്ഥ ന ഫലദായകമായിത്തീരും. ഉദാഹരണത്തിന് വീട്ടുവാടക നല്‍കാന്‍ കഴിയാത്ത വിധത്തില്‍ നമ്മുടെ ജീവിതം ദുഷ്കരമാക്കിയവരോട് ക്ഷമിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുക, ക്ലേശങ്ങള്‍ ക്ഷമയോടെ സഹിക്കാനുള്ള കൃപക്കായി പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുക എന്നതൊക്കെ ആ സമയങ്ങളില്‍ നമുക്ക് ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കും. ആ വിധത്തില്‍ പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുമ്പോള്‍ പ്രാര്‍ത്ഥന ഫലദായകമായിത്തീരുകയും ചെയ്യും.

സ്വയം പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുക

നമ്മുടെ നിത്യരക്ഷയുടെ കാര്യത്തില്‍ നാം നമുക്കുവേണ്ടിത്തന്നെ പ്രാര്‍ത്ഥിക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ വിശുദ്ധന്‍ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. നമുക്ക് നിത്യരക്ഷ നേടിത്തരാന്‍ മറ്റൊരാളുടെ പ്രാത്ഥനപോരാ, നാം തന്നെ അതിനായി ആഗ്രഹത്തോടെ മുന്നോട്ടുവരണം എന്നാണ് അതിനര്‍ത്ഥം. മറ്റുള്ളവര്‍ക്കായി പ്രാര്‍ത്ഥിക്കേണ്ട എന്നല്ല അതിലൂടെ അര്‍ത്ഥമാക്കുന്നത്. നാം സ്വയം നമ്മുടെ നിത്യരക്ഷയ്ക്കായി അധ്വാനിക്കണം എന്നാണ്.

ഭക്തിയോടെ

ദൈവത്തെ ആദരിക്കുകയും ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഭക്തി എന്ന് സുമ്മാ തിയോളജിയായില്‍ വിശുദ്ധന്‍ നിര്‍വചിക്കുന്നു. ഉപവിപ്രവൃത്തികളുള്‍പ്പെടെയുള്ള എല്ലാ നന്മപ്രവൃത്തികളും ചെയ്യുന്നത് ഭക്തിയു ടെ ഭാഗമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു.

സ്ഥിരതയോടെ

നാം ചോദിക്കുന്നത് നമുക്ക് ലഭിക്കാതെ പോകുന്നതിന്‍റെ അവസാനത്തെ കാരണം നാം ചോദിക്കുന്നത് നിര്‍ത്തുന്നു എന്നതാണെന്ന് കേസറിയായിലെ വിശുദ്ധ സേിലിനെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ അക്വീനാസ് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. കാരണം ചിലത് നമുക്ക് ലഭിക്കാതെ പോകുന്നത് നിരസിക്കപ്പെടുന്ന തുകൊണ്ടല്ല, പകരം അനുയോജ്യമായ സമയത്ത് നല്കാനായി വൈകിപ്പിക്കുന്നതിനാലാണ്. ആ വൈകലിനെ നിരസിക്കലായി നാം മനസ്സിലാക്കരുത്.

ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസം, എളിമ, ദൈവഭക്തി എന്നീ ഘടകങ്ങള്‍ മേൽപ്പറഞ്ഞവയ്‌ക്കെല്ലാം ആവശ്യമാണെന്നും വിശുദ്ധന്‍ ഓര്‍മ്മിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തെന്നാല്‍, ഞാന്‍ യാചിക്കുന്ന കര്‍ത്താവ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യാന്‍ ശക്തനാണ് എന്ന വിശ്വാസം, ഞാന്‍ സഹായാര്‍ത്ഥിയാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള എളിമ, ദൈവത്തിനരികിലേക്ക് ചെല്ലാന്‍ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ദൈവഭക്തി എന്നിവയാണ് ഫലപ്രദമായ പ്രാര്‍ത്ഥനയിലേക്ക് നമ്മെ നയിക്കുന്നത്.

'

By: Anu Justin

More
ആഗ 21, 2020
Encounter ആഗ 21, 2020

അങ്ങനെയൊരു കാഴ്ച ജീവിതത്തില്‍ ആദ്യമായാണ് കണ്ടത്. മേഘാലയയിലെ ഒരു ഗ്രാമത്തില്‍വച്ച് 15 വയസുകാരി താന്‍ ജന്മം നല്കിയ കുഞ്ഞുമായി വീട്ടിലിരിക്കുന്ന കാഴ്ച. അവളുടെ മുഖം വിളറിയിരുന്നു. കണ്ണുകള്‍ കരഞ്ഞു കലങ്ങിയിരുന്നു. എന്തുപറ്റി എന്നു ചോദിക്കാന്‍ എനിക്ക് മനസു വന്നില്ല.

മനസിലുള്ള ചോദ്യം എന്താണെന്നറിഞ്ഞ മട്ടില്‍ അവളുടെ അമ്മ സംസാരിച്ചുതുടങ്ങി: “ഇവളുടെ കൂട്ടുകാരന്‍ ചതിച്ചതാണച്ചാ. കൂടെ പഠിക്കുന്ന ഒരു പയ്യനുമായി ഇവള്‍ പ്രണയത്തിലായിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ സംസ്കാരം അങ്ങനെയുള്ള സൗഹൃദങ്ങള്‍ അനുവദിക്കുന്നുണ്ട്. ആ സൗഹൃദങ്ങളാണ് പിന്നീട് വിവാഹത്തിലേക്ക് വഴിയൊരുക്കുന്നത്. ഇവളുടെ കാര്യത്തില്‍ കാര്യങ്ങള്‍ കൈവിട്ടുപോയി. ഒമ്പതാം ക്ലാസിലെ വലിയ അവധി സമയത്ത് ഇവള്‍ ഗര്‍ഭിണിയായി. അവന്‍ ഇതറിഞ്ഞപാടെ മറ്റൊരിടത്തേക്ക് പോകുകയും ചെയ്തു. പത്താംക്ലാസില്‍ പഠിക്കുന്ന ഇവളുടെ സഹപാഠികള്‍ പരീക്ഷയെഴുതിയപ്പോള്‍ ഇവള്‍ കൈക്കുഞ്ഞുമായി വീട്ടിലിരിക്കേണ്ട സ്ഥിതിയായി. ബുദ്ധിമോശം അല്ലാതെന്തു പറയാന്‍.”

അവരോട് ഉരിയാടാന്‍ വാക്കുകള്‍ക്കുവേണ്ടി ഞാന്‍ പരതി. എന്തു പറയാന്‍? ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. ആ വീടു വിട്ടിറങ്ങുമ്പോള്‍ മനസിലേക്ക് വന്നത് കര്‍ത്താവിന്‍റെ വചനമാണ്: “ആരും നിങ്ങളെ വഴിതെറ്റിക്കാതിരിക്കുവാന്‍ സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളുവിന്‍” (ലൂക്കാ 21:8).

ചതിക്കും ചങ്ങാത്തത്തിന്‍റെ തുടക്കം

ചങ്ങാത്തം കൂടി ചതിക്കുക എന്ന തന്ത്രം സാത്താന്‍ ആദ്യമായി പയറ്റുന്നത് ഉത്പത്തിയിലാണ്. വളരെ തന്ത്രപൂര്‍വം അവന്‍ ഹവ്വയുടെ മനസില്‍ കയറിപ്പറ്റുന്നു. ഫ്രാന്‍സിസ് മാര്‍പാപ്പ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതിങ്ങനെയാണ്: “സാത്താനുമായി ഹവ്വ സംവാദത്തിന് ഒരുങ്ങിയപ്പോള്‍ തന്നെ സാത്താന്‍ വിജയിച്ചു. അവനുമായി അവള്‍ സംസാരത്തില്‍ ഏര്‍പ്പെടരുതായിരുന്നു.” ശരിയാണ്, ആ സംവാദത്തിലൂടെ ഹവ്വയുടെ വിശ്വാസം സാത്താന്‍ പിടിച്ചുപറ്റുന്നു. സാത്താന്‍ പറയുന്നതെന്തും ഹവ്വ ചെയ്യും എന്ന സ്ഥിതിയില്‍ കാര്യങ്ങള്‍ എത്തുന്നു. അതുകൊണ്ട് കൂട്ടാളിയായ ആദത്തിനോട് ഒരു വാക്കുപോലും ചോദിക്കാതെയും പറയാതെയുമാണ് ഹവ്വ സര്‍പ്പം നല്‍കിയ പഴം കഴിക്കുന്നത്. പാപം ചെയ്തതിനുശേഷം ആ പഴത്തിന്‍റെ ഓഹരി ആദത്തിനും കൊടുത്ത് അവള്‍ അവനെ കൂട്ടുപ്രതിയാക്കുന്നു. അവരിരുവരും ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുകയും ദൈവത്തില്‍നിന്ന് അകലുകയും ചെയ്യുന്നു. സാത്താനുമായുള്ള ചങ്ങാത്തത്തില്‍ ഇവിടെ പ്രധാനമായും മൂന്നു കാര്യങ്ങള്‍ സംഭവിക്കുന്നു: ഒന്ന് – ഹവ്വ ആദത്തില്‍നിന്നും ആദം ഹവ്വയില്‍നിന്നും അകലുന്നു; അവര്‍ പരസ്പരം കുറ്റം വിധിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു. രണ്ട് – അവര്‍ ദൈവത്തില്‍നിന്ന് അകലുന്നു. മൂന്ന് – അവര്‍ക്ക് പറുദീസ നഷ്ടമാകുന്നു. ഇതേ തന്ത്രം അതായത്, ചങ്ങാത്തംകൂടി ചതിക്കുന്ന തന്ത്രം സാത്താന്‍ ഇന്നും പയറ്റുന്നുണ്ട്, നിര്‍ലോഭം.

ഇന്നു നടക്കുന്ന പല പ്രേമബന്ധങ്ങളിലും ചങ്ങാതികള്‍ തമ്മിലുള്ള ഇടപെടലുകളിലും സാത്താന്‍ തന്‍റെ പഴയ തന്ത്രവുമായി ഇറങ്ങുന്നുണ്ടെന്നതിന് തെളിവുകള്‍ ഏറെയുണ്ട്. ഒരു യുവാവും യുവതിയും തമ്മിലുള്ള പ്രേമബന്ധത്തില്‍, ആ യുവതിയെ ജനനം മുതല്‍ ആ നിമിഷംവരെ ഉയിരും ഉണ്‍മയും നല്കി വളര്‍ത്തിയ മാതാപിതാക്കളെ ഉപേക്ഷിച്ച് ‘ഞാന്‍ വിളിച്ചാല്‍ അവള്‍ ഇറങ്ങിവരും, അവള്‍ എന്‍റെ സ്വന്തമാണ്’ എന്ന് യുവാവ് പറയത്തക്ക നിലയിലേക്ക് ആ ബന്ധം വളരണമെന്നുണ്ടെങ്കില്‍ അതിന്‍റെ അര്‍ത്ഥം എന്താണ്?

വളര്‍ത്തി വലുതാക്കിയ മാതാപിതാക്കളെക്കാള്‍ അവള്‍ ഈ യുവാവിന് വില നല്കുന്ന സ്ഥിതി. അതായത് പഴയ നിയമത്തില്‍ ദൈവത്തെ ധിക്കരിക്കാന്‍ പ്രേരിപ്പിച്ച അതേ സാത്താന്‍തന്നെ അങ്ങേയറ്റം സ്നേഹത്തോടെ അനുസരിക്കേണ്ട മാതാപിതാക്കളെ ധിക്കരിക്കാന്‍ പ്രേരണ നല്കുന്നു, ഹവ്വയ്ക്ക് സത്യത്തിന്‍റെയും യഥാര്‍ത്ഥ സ്നേഹത്തിന്‍റെയും കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടതുപോലെ.

ഇത് പ്രേമബന്ധത്തിന്‍റെ കാര്യത്തില്‍ മാത്രമല്ല, തിന്മയുടെ പിന്നാമ്പുറങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന സൗഹൃദങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലും സ്ഥിതി ഇതുതന്നെ. ഒരു സംഭവം ഉദാഹരണമായി നല്കാം. സാബു എന്ന് പേരുള്ള ഒരു യുവാവ് ഒരു ചീത്ത കൂട്ടുകെട്ടില്‍ പെടുന്നു. പ്ലസ്ടുവിന് പഠിക്കുമ്പോള്‍ കൂട്ടുകാര്‍ക്ക് വശംവദനായി അവന്‍ മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിച്ചുതുടങ്ങി. അതു വാങ്ങിക്കുവാന്‍ പണമില്ലാതെ വന്നപ്പോള്‍ അവര്‍ ബൈക്ക് മോഷ്ടിക്കുവാന്‍ തീരുമാനിക്കുന്നു. പക്ഷേ അക്കൂട്ടത്തില്‍ ബൈക്ക് ഓടിക്കുവാന്‍ അറിയുന്നത് സാബുവിന് മാത്രമാണ്. മറ്റു രണ്ടു കൂട്ടുകാര്‍ ബൈക്കിന്‍റെ പൂട്ടു തകര്‍ത്ത് ഇവനെ ഏല്‍പിക്കുകയും ഇവന്‍ ബൈക്കുമായി മാര്‍ക്കറ്റിലേക്ക് പോകുകയും ചെയ്തു. എന്നാല്‍ പോലീസിന്‍റെ പിടിയില്‍ അകപ്പെട്ടപ്പോള്‍ കൂട്ടുകാര്‍ തടിയൂരുകയും സാബു അകത്താകുകയും ചെയ്തു. അതോടെ സാബുവിന് കൂട്ടുകാരോട് പകയായി. ജയിലില്‍നിന്നിറങ്ങിയപ്പോള്‍ ഒരു കൊലപാതകത്തിലേക്ക് മകന്‍ എത്തുമല്ലോ എന്ന ആധിയില്‍ അവന്‍റെ മാതാപിതാക്കള്‍ അവനുമായി ധ്യാനത്തിനു വരികയാണുണ്ടായത്.

നല്ല സുഹൃത്തുക്കള്‍

ഈ സംഭവങ്ങള്‍ വിലയിരുത്തുമ്പോള്‍ തിന്മയുമായുള്ള കൂട്ടുകെട്ടില്‍ അവര്‍ക്ക് ബന്ധങ്ങളും ദൈവവിചാരവുമെല്ലാം അന്യമാകുന്നു എന്ന് മനസിലാക്കാം. അവര്‍ ചെയ്യുന്നതെന്തും ശരിയാണെന്നും മറ്റുള്ളവര്‍ പറയുന്നതില്‍ കാര്യമില്ലെന്നും അവര്‍ ചിന്തിക്കാന്‍ തുടങ്ങി. സൗഹൃദങ്ങള്‍ വഴിതെറ്റുന്ന ഇക്കാലത്ത് നല്ല സൗഹൃദങ്ങള്‍ തിരിച്ചറിയാന്‍ ഏതാനും ചില കാര്യങ്ങള്‍കൂടി ചേര്‍ക്കുകയാണ്.

1. ഒരു നല്ല സുഹൃത്ത് ഒരിക്കലും നമ്മെ ദൈവത്തില്‍നിന്നും ദൈവവിശ്വാസത്തില്‍നിന്നും അകറ്റുകയില്ല. കൗദാശികജീവിതത്തില്‍നിന്ന് നമ്മെ മാറ്റുകയില്ല.

2. ഒരു നല്ല സുഹൃത്ത് നമ്മെ മാതാപിതാക്കളില്‍നിന്നും അകറ്റുകയില്ല. അയാള്‍ നമ്മുടെയും കുടുംബത്തിന്‍റെയും നന്മയും ഭാവിയും ചിന്തിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കും.

3. ആ വ്യക്തി, നമ്മുടെ ശരീരവിശുദ്ധിക്ക് എതിരായ ഒരു ചേഷ്ടക്കും പ്രേരിപ്പിക്കുകയോ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുകയില്ല. അയാള്‍ അസമയത്തുള്ള ഫോണ്‍വിളികള്‍ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയോ ശരീരത്തിന്‍റെ നഗ്നത വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ദൃശ്യങ്ങള്‍ അയച്ചുകൊടുക്കാന്‍ പ്രേരിപ്പിക്കുകയോ ഇല്ല.

4. പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകരെ ബഹുമാനിക്കാനും പാഠ്യവിഷയങ്ങള്‍ പഠിക്കുവാനും ഒരു നല്ല സുഹൃത്ത് നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കും.

5. മദ്യം, മയക്കുമരുന്ന്, കഞ്ചാവ്, ചീത്ത ചിത്രങ്ങള്‍ എന്നിവ ഉപയോഗിക്കാനോ കാണുവാനോ പ്രേരിപ്പിക്കാന്‍ ഒരിക്കലും നല്ല സുഹൃത്തുക്കള്‍ക്ക് സാധിക്കുകയില്ല. 6. ഒരു നല്ല സുഹൃത്ത് നമ്മള്‍ തിരഞ്ഞെടുത്ത ജീവിതാന്തസിന് എതിരായി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാന്‍ പ്രേരിപ്പിക്കുകയില്ല.

7. ഒരു നല്ല സുഹൃത്ത് നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ ബഹുമാനിക്കും.

ചങ്ങാത്തം അനുഗ്രഹമാക്കുന്നതിന്

വിശുദ്ധരായ ആത്മീയ ഗുരുക്കള്‍ ഇക്കാര്യത്തില്‍ നമുക്ക് മാര്‍ഗദര്‍ശനം നല്കുന്നുണ്ട്. ദൈവവുമായുള്ള ബന്ധത്തില്‍ നാം ആഴപ്പെടണമെന്ന് അവരുടെ ജീവിതം നമ്മെ ഓര്‍മ്മിപ്പിക്കുന്നു. വിശുദ്ധ മദര്‍ തെരേസ എത്ര തിരക്കിലാണെങ്കിലും ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും ദൈവത്തോടൊത്ത് ചെലവഴിക്കാന്‍ മാറ്റിവച്ചിരുന്നു. ധന്യന്‍ ഫുള്‍ട്ടന്‍ ജെ.ഷീന്‍ മണിക്കൂറുകളോളം വ്യക്തിപരമായ പ്രാര്‍ത്ഥനയ്ക്കായി ചെലവഴിച്ചിരുന്നു. മൗനവും മനനവും ദൈവസ്വരം ശ്രവിക്കാന്‍ ആവശ്യമാണെന്ന് അവരെപ്പോലുള്ള അനേകവിശുദ്ധര്‍ നമ്മെ ഓര്‍മ്മിപ്പിക്കുന്നു.

അതിനായി ചെയ്യാവുന്ന പ്രായോഗിക കാര്യങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കാം. ഉറങ്ങുന്നതിന് അരമണിക്കൂര്‍ മുമ്പെങ്കിലും ഫോണ്‍, ടി.വി എന്നിവ ഉപേക്ഷിക്കുക. ആ സമയത്ത് തിരുവചനം വായിച്ച് അതേപ്പറ്റി ധ്യാനിക്കുകയോ അല്ലെങ്കില്‍ ഏതെങ്കിലും നല്ല പുസ്തകങ്ങള്‍ വായിക്കുകയോ ചെയ്യാം. പിന്നീട് പ്രാതല്‍ കഴിയുന്നതുവരെയും മൗനവും ധ്യാനവും തുടരുക. ഇപ്രകാരം അവിടുത്തെ സ്വരം കേള്‍ക്കാനും നമ്മുടെ ഹൃദയവികാരങ്ങള്‍ അവിടുത്തോട് പറയാനും സാധിക്കും. ഈശോയോട് നല്ലൊരു സുഹൃദ്ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നെങ്കില്‍ ആ സ്ഥാനത്ത് മറ്റൊരാള്‍, ആണോ പെണ്ണോ, കയറിവരികയില്ല. മാത്രവുമല്ല, അവിടുത്തോടൊത്ത് പങ്കുവയ്ക്കാവുന്ന നല്ല ആണ്‍, പെണ്‍ ചങ്ങാത്തങ്ങള്‍ നമുക്ക് സ്വന്തമാക്കുകയും ചെയ്യാം.

'

By: Fr.Jenson Lasalet

More